busko.tv

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 2

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.
Dodano: 2019-05-28, rdo: Ponidzie.TV
Odslon: 64908

Gwnym celem przegldu byo wyonienie najlepszego zespou weselno-biesiadnego. W konkursie uczestniczyli: Balicanie, Gabutowianki, zespoy: Test, Mega Band, Lider, Laser, Show oraz Duex. Wydarzeniu towarzyszy wystp uczniw ze Szkoy w Szacu oraz zespou Skrzyda Kruka.

szaniec068.jpg
szaniec032.jpg

Decyzj jury pierwsza nagroda oraz tytu Najlepszego Zespou Weselno-Biesiadnego oraz statuetka w postaci klucza wiolinowego powdrowaa do zespou "Duex". Drugie miejsce zaj zesp "Mega Band", a trzecie - zesp "Laser".

Nagrod publicznoci otrzyma zesp wokalny "Gabutowianki". Wyrnienie za podtrzymywanie i kultywowanie tradycji weselnych otrzymaa kapela Balicanie.

szaniec103.jpg

Organizatorami przegldu byli Stowarzyszenie Mionikw Szaca we wsppracy z Buskim Samorzdowym Centrum Kultury i Koem Gospody Wiejskich w Szacu.

Imprez zakoczya zabawa taneczna z zespoem Duex.

Wydarzenie wspfinansowane: ze rodkw Powiatu Buskiego pozyskanych przez Stowarzyszenie Mionikw Szaca, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury; ze rodkw Stowarzyszenia Mionikw Szaca oraz BSCK.
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre komentarzy.

  Komentarzy: (66)
     

-LarryOrast (2020-10-15 12:03:36)

Микроскоп Стоматологический WRAYMER MS-1500D Производство Япония. Максимальная комплектация. VARIO Фокус 200-300мм. Наклоняемые Бинокуляры 0-180° увеличение 12x Увеличение: 0.4X,0.6X,1.0X,1.6X,2.5X Full HD 1920х1080p ССD Фото / Видео камера Светодиодный LED источник света 40W-90 000 LUX

-Jameskaply (2020-09-26 08:38:44)

Доброго времени суток


RcaLzmKkbORR7MrZsJubMQ6mmZw3hZddph1NwuuRy6P5E62d1h9oy
Таким образом, инвестиционные фонды и компании, как необходимая часть инфраструктуры рынка ценных бумаг, могут способствовать стабилизации экономики Украины и выходу ее из кризиса.
Новости инвестиций и финансов.
В зависимости от способа выплаты доходов можно выделить ценные бумаги с фиксированным доходом и ценные бумаги с плавающим доходом.
С другой стороны, в условиях нестабильной экономики и инфляции долгосрочные вложения могут быть крайне невыгодны для банка.
Одним из основных инвестиционных принципов является доходность. Доходность представляет собой возможность получения инвестором определенных доходов в будущем, которые состоят из курсовой разницы и дивидендов или процентов по этим ценным бумагам.-jdikiirf (2020-09-25 18:35:13)

seo , [b]pokras7777[/b]
.

-Terrybon (2020-09-21 07:37:57)

Very interesting to read you
Good luck to you

-BernardJuisp (2020-09-21 07:37:56)

Thank you very much for the information provided
I'm very impressed

-bellepiole (2020-09-20 01:05:51)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable avatar?

-Allenzew (2020-09-13 15:23:41)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

-Joshuascoda (2020-09-10 21:51:07)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst еntirеly lаwfully?
Wе suggеst а nеw wаy оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

-JamesGrady (2020-09-06 08:38:22)

Hello. And Bye.

-azwuvarig (2020-09-05 22:18:01)

Спасидо, +

-Mrs. Omari Wintheiser (2020-09-01 20:22:11)

Unbranded

-Joshuascoda (2020-08-30 06:04:57)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl lеgitimаtе wаy?
Wе оffеring а nеw mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

-Claudechumb (2020-08-15 19:44:03)

-Mr. Ebba Ratke (2020-07-30 12:47:38)

Buckinghamshire

-Jamessit (2020-07-29 08:26:15)

Hello. And Bye.

Dodaj komentarz:
 

Studniwki 2019: LO im. Hugona Kotaja w Piczowie - Polonez klasa IIIa


Odslon: 758
Data dodania: 2019-02-09 / rdo: Ponidzie.TV

Blisko 200 osb bawio si w sobot, 12 stycznia na balu studniwkowym trzecioklasistw Liceum Oglnoksztaccego imienia Hugona Kotaja w Piczowie.

Studniwka 2019: LO im. H. Kotaja w Piczowie - Cz oficjalna, Walc


Odslon: 672
Data dodania: 2019-02-09 / rdo: Ponidzie.TV

Blisko 200 osb bawio si w sobot, 12 stycznia na balu studniwkowym trzecioklasistw Liceum Oglnoksztaccego imienia Hugona Kotaja w Piczowie.

Bal Gimnazjalny 2019: Samorzdowe Gimnazjum w Zbludowicach - Polonez


Odslon: 1597
Data dodania: 2019-02-06 / rdo: Ponidzie.TV

W pitek, 11 stycznia 2019 roku odby si Bal Gimnazjalny trzecioklasistw Samorzdowego Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju.

ZSP nr 1 im. M. Kopernika w Busku-Zdroju - Zabawa


Odslon: 2378
Data dodania: 2019-02-05 / rdo: Ponidzie.TV

Tegoroczni maturzyci szk Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikoaja Kopernika w Busku - Zdroju 2 lutego 2019 r. w Paacu w Konarach przeyli swj wspaniay bal studniwkowy.

Studniwka 2019: LO im. Reja w Jdrzejowie - Czc 1


Odslon: 1191
Data dodania: 2019-02-04 / rdo: Ponidzie.TV

Zapraszamy do obejrzenia obszernej relacji foto/video na portalu www.jedrzejow.info ze studniwki I LO im. Mikoaja Reja w Jdrzejowie.

Studniwka 2019: LO im. Reja w Jdrzejowie - Czc 2


Odslon: 701
Data dodania: 2019-02-04 / rdo: Ponidzie.TV

Zapraszamy do obejrzenia obszernej relacji foto/video na portalu www.jedrzejow.info ze studniwki I LO im. Mikoaja Reja w Jdrzejowie.

Maxfarbex Buskowianka Busko-Zdrj vs KS Gredar Futsal Team Brzeg - Wywiady


Odslon: 1376
Data dodania: 2019-02-04 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 2 lutego druyna Maxfarbex Buskowianka Busko-Zdrj rozegraa kolejny mecz w ramach 1 Polskiej Lidze Futsalu. W 14. kolejce buszczanie podjli druyn KS Gredar Futsal Team Brzeg.

Studniwka 2019: ZSP nr 1 im. M. Kopernika w Busku-Zdroju


Odslon: 2180
Data dodania: 2019-02-04 / rdo: Ponidzie.TV

Tegoroczni maturzyci szk Zespou Szk Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikoaja Kopernika w Busku - Zdroju 2 lutego 2019 r. w Paacu w Konarach przeyli swj wspaniay bal studniwkowy.

Studniwka 2019: I LO w Busku-Zdroju - Zabawa


Odslon: 4117
Data dodania: 2019-01-25 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 12 stycznia 2019r. w piknych wntrzach Paacu w Konarach, swj bal studniwkowy zorganizowali uczniowie I Liceum Oglnoksztaccego im. Tadeusza Kociuszki w Busku-Zdroju.

Studniwka 2019: I LO w Busku-Zdroju - Polonez


Odslon: 5482
Data dodania: 2019-01-15 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 12 stycznia 2019r. w piknych wntrzach Paacu w Konarach, swj bal studniwkowy zorganizowali uczniowie I Liceum Oglnoksztaccego im. Tadeusza Kociuszki w Busku-Zdroju.

Studniwki 2019: ZSP nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jdrzejowie. Cz 2 (foto/video)


Odslon: 1939
Data dodania: 2019-01-13 / rdo:

yczenia od Dyrektor ZSP nr 1 Magorzaty Wojtasik i Polonez w wykonaniu klas IV HR i IV I. Obszerna relacja foto/video na portalu www.jedrzejow.info. Zapraszamy!

Studniwki 2019: ZSP nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jdrzejowie. Cz 3


Odslon: 1044
Data dodania: 2019-01-13 / rdo:

Polonez w wykonaniu klas III A i IV L. Obszerna relacja foto/video na portalu www.jedrzejow.info. Zapraszamy!

Studniwki 2019: ZSP nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jdrzejowie. Cz 4


Odslon: 1212
Data dodania: 2019-01-13 / rdo:

Polonez w wykonaniu klasy III B. Obszerna relacja foto/video na portalu www.jedrzejow.info. Zapraszamy!

Studniwka 2019: LO im. M. Konopnickiej w ZSP w Wodzisawiu - Zabawa


Odslon: 1723
Data dodania: 2019-01-11 / rdo: Ponidzie.TV

W miniony sobotni wieczr na swojej studniwce bawili si maturzyci z Liceum Oglnoksztacce im. Marii Konopnickiej w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych w Wodzisawiu.

Studniwki 2019: ZSP nr 1 im. ks. St. Konarskiego w Jdrzejowie (foto/video)


Odslon: 1507
Data dodania: 2019-01-11 / rdo: Ponidzie.TV

Noc z 5 na 6 stycznia 2019 roku dla Uczniw oraz Pracownikw ZSP nr 1 im. Ks. Stanisawa Konarskiego w Jdrzejowie bya wyjtkowa.

Studniwka 2019: Zesp Szk Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdroju - zabawa


Odslon: 2219
Data dodania: 2019-01-09 / rdo: Ponidzie.TV

W minion sobot, 5 stycznia buski 'Mechanik' zainaugurowa sezon studniwkowy 2019. Bal odby si we wntrzach Paacu w Konarach.

Studniwka 2019: LO im. M. Konopnickiej w ZSP w Wodzisawiu - Polonez


Odslon: 613
Data dodania: 2019-01-09 / rdo: Ponidzie.TV

W miniony sobotni wieczr na swojej studniwce bawili si maturzyci z Liceum Oglnoksztacce im. Marii Konopnickiej w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych w Wodzisawiu.

Studniwka 2019: ZST-I w Busku-Zdroju


Odslon: 1699
Data dodania: 2019-01-08 / rdo: Ponidzie.TV

W minion sobot, 5 stycznia buski 'Mechanik' zainaugurowa sezon studniwkowy 2019. Bal odby si we wntrzach Paacu w Konarach.

III Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - zapis transmisji LIVE - Cz 1


Odslon: 1761
Data dodania: 2019-01-03 / rdo: Ponidzie.TV

III Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - zapis transmisji LIVE - Cz 2


Odslon: 336
Data dodania: 2019-01-03 / rdo: Ponidzie.TV

Jaseka w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju


Odslon: 2334
Data dodania: 2018-12-27 / rdo: Ponidzie.TV

W czwartek, 27 grudnia 2018r. w Busku-Zdroju odby si witeczny spektakl w wykonaniu dzieci z Publicznej Szkoy Podstawowej Nr 3 im. pk. A. Krzyanowskiego Wilka w Busku-Zdroju.

Jaseka 2018 w Przedszkolu Artystyczno - Jzykowym 'Soneczko'


Odslon: 1693
Data dodania: 2018-12-22 / rdo: Ponidzie.TV

W pitek, 21 grudnia 2018r. w Buskim Samorzdowym Centrum Kultury odby si witeczny spektakl w wykonaniu dzieci z Niepublicznego Przedszkola Artystyczno-Jzykowego "Soneczko" w Busku-Zdroju.

Przegld Fotograficzny Ponidzie 2018


Odslon: 1386
Data dodania: 2018-12-18 / rdo: Krzysztof Kuza

Blisko 100 mionikw fotografii wystawio swoje prace podczas XXII Oglnopolskiego Przegldu Fotograficznego "Ponidzie".

Kiermasz witeczny w Busku-Zdroju


Odslon: 1351
Data dodania: 2018-12-15 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 15 grudnia 2018 r. na Placu Zwycistwa w Busku-Zdroju, odby si Kiermasz witeczny.

Stypendia dla dzieci i modziey z powiatu buskiego


Odslon: 1693
Data dodania: 2018-12-10 / rdo: Ponidzie.TV

Zarzd Stowarzyszenia "Razem Dzieciom" z siedzib w Busku-Zdroju, po raz trzeci postanowi usatysfakcjonowa 6 dzieci szczeglnie uzdolnionych sportowo i artystycznie, przyznajc im stypendia w wysokoci 200 zotych miesicznie na rok szkolny 2018/2019 z terenu Powiatu Buskiego.

Przegld Poezji piewanej i Piosenki Poetyckiej


Odslon: 862
Data dodania: 2018-12-10 / rdo: Ponidzie.TV

W I Liceum Oglnoksztaccym im. Tadeusza Kociuszki w Busku-Zdroju odby si ju po raz trzynasty Przegld Poezji piewanej i Piosenki Poetyckiej.

Maxfarbex Buskowianka Busko Zdrj – Gwiazda Ruda lska - Wywiady


Odslon: 3960
Data dodania: 2018-11-27 / rdo: Ponidzie.TV

W sobotnie popoudnie druyna Maxfarbex Buskowianka Busko Zdrj podejmowaa na wasnej hali lidera 1 Polskiej Ligi Futsalu Gwiazd Ruda lska. Buscy futsalici bardzo dobrze weszli w mecz, dwa razy obejmujc prowadzenie. Niestety druga poowa naleaa do przyjezdnych, ktrzy wywieli z Buska 3 punkty.

XV Forum Polsko-Rosyjskie w Busku-Zdroju


Odslon: 3267
Data dodania: 2018-11-15 / rdo: Ponidzie.TV

5 listopada w Sanatorium Marconi odbya si konferencja z udziaem przedstawicieli polskiej i rosyjskiej brany turystycznej.

Smerfny Jubileusz!


Odslon: 3517
Data dodania: 2018-11-03 / rdo: Wideofilmowanie Monika i Janusz Maciejewscy

20 lat temu powstao trzecie w Polsce i pierwsze w naszym wojewdztwie przedszkole niepubliczne pod wdziczn nazw "Smerfu".

Debata z kandydatem na wjta Andrzejem Kozer w Chrobrzu


Odslon: 1393
Data dodania: 2018-11-02 / rdo: Ponidzie.TV

W niedziel, w szkole podstawowej w Chrobrzu odbya si debata kandydata na wjta w Chrobrzu. Gociem by obecny wjt, a zarazem kandydat Tadeusz Suek.

znalezionych: 1279 na 43 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>Wywietl obiekty: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Filmy w kategorii: Aktualnoci


Nowe filmy

Wr do gry