busko.tv

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 2

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.
Dodano: 2019-05-28, rdo: Ponidzie.TV
Odslon: 64898

Gwnym celem przegldu byo wyonienie najlepszego zespou weselno-biesiadnego. W konkursie uczestniczyli: Balicanie, Gabutowianki, zespoy: Test, Mega Band, Lider, Laser, Show oraz Duex. Wydarzeniu towarzyszy wystp uczniw ze Szkoy w Szacu oraz zespou Skrzyda Kruka.

szaniec068.jpg
szaniec032.jpg

Decyzj jury pierwsza nagroda oraz tytu Najlepszego Zespou Weselno-Biesiadnego oraz statuetka w postaci klucza wiolinowego powdrowaa do zespou "Duex". Drugie miejsce zaj zesp "Mega Band", a trzecie - zesp "Laser".

Nagrod publicznoci otrzyma zesp wokalny "Gabutowianki". Wyrnienie za podtrzymywanie i kultywowanie tradycji weselnych otrzymaa kapela Balicanie.

szaniec103.jpg

Organizatorami przegldu byli Stowarzyszenie Mionikw Szaca we wsppracy z Buskim Samorzdowym Centrum Kultury i Koem Gospody Wiejskich w Szacu.

Imprez zakoczya zabawa taneczna z zespoem Duex.

Wydarzenie wspfinansowane: ze rodkw Powiatu Buskiego pozyskanych przez Stowarzyszenie Mionikw Szaca, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury; ze rodkw Stowarzyszenia Mionikw Szaca oraz BSCK.
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre komentarzy.

  Komentarzy: (66)
     

-LarryOrast (2020-10-15 12:03:36)

Микроскоп Стоматологический WRAYMER MS-1500D Производство Япония. Максимальная комплектация. VARIO Фокус 200-300мм. Наклоняемые Бинокуляры 0-180° увеличение 12x Увеличение: 0.4X,0.6X,1.0X,1.6X,2.5X Full HD 1920х1080p ССD Фото / Видео камера Светодиодный LED источник света 40W-90 000 LUX

-Jameskaply (2020-09-26 08:38:44)

Доброго времени суток


RcaLzmKkbORR7MrZsJubMQ6mmZw3hZddph1NwuuRy6P5E62d1h9oy
Таким образом, инвестиционные фонды и компании, как необходимая часть инфраструктуры рынка ценных бумаг, могут способствовать стабилизации экономики Украины и выходу ее из кризиса.
Новости инвестиций и финансов.
В зависимости от способа выплаты доходов можно выделить ценные бумаги с фиксированным доходом и ценные бумаги с плавающим доходом.
С другой стороны, в условиях нестабильной экономики и инфляции долгосрочные вложения могут быть крайне невыгодны для банка.
Одним из основных инвестиционных принципов является доходность. Доходность представляет собой возможность получения инвестором определенных доходов в будущем, которые состоят из курсовой разницы и дивидендов или процентов по этим ценным бумагам.-jdikiirf (2020-09-25 18:35:13)

seo , [b]pokras7777[/b]
.

-Terrybon (2020-09-21 07:37:57)

Very interesting to read you
Good luck to you

-BernardJuisp (2020-09-21 07:37:56)

Thank you very much for the information provided
I'm very impressed

-bellepiole (2020-09-20 01:05:51)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable avatar?

-Allenzew (2020-09-13 15:23:41)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

-Joshuascoda (2020-09-10 21:51:07)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst еntirеly lаwfully?
Wе suggеst а nеw wаy оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

-JamesGrady (2020-09-06 08:38:22)

Hello. And Bye.

-azwuvarig (2020-09-05 22:18:01)

Спасидо, +

-Mrs. Omari Wintheiser (2020-09-01 20:22:11)

Unbranded

-Joshuascoda (2020-08-30 06:04:57)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl lеgitimаtе wаy?
Wе оffеring а nеw mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

-Claudechumb (2020-08-15 19:44:03)

-Mr. Ebba Ratke (2020-07-30 12:47:38)

Buckinghamshire

-Jamessit (2020-07-29 08:26:15)

Hello. And Bye.

Dodaj komentarz:
 

Motocyklowy Rajd Krajoznawczo-Historyczny 'Ponidzie 2017'. Dzie 2


Odslon: 2599
Data dodania: 2017-06-07 / rdo: Ponidzie.TV

Drugi dzie VII Rajdu Krajoznawczo Historycznego motocykli cikich, zabytkowych i klasycznych 'Ponidzie 2017'. Busko-Zdrj

Sportowy Dzie Mamy i Taty w buskim 'Soneczku'


Odslon: 1559
Data dodania: 2017-06-07 / rdo: Ponidzie.TV

W rod, 31 maja 2017roku w Niepublicznym Przedszkolu Artystyczno-Jzykowym "Soneczko" odby si Sportowy Dzie Mamy i Taty.

Motocyklowy Rajd Krajoznawczo-Historyczny 'Ponidzie 2017'


Odslon: 10657
Data dodania: 2017-06-03 / rdo: Ponidzie.TV

7 edycja Rajdu Krajoznawczo Historycznego motocykli cikich, zabytkowych i klasycznych 'Ponidzie 2017'. Busko-Zdrj - Gacki - Dziaoszyce. Dzie 1.

Soneczny Dzie Dziecka w Busku-Zdroju - Wywiady


Odslon: 2285
Data dodania: 2017-05-31 / rdo: Ponidzie.TV

W niedziel, 28 maja 2017r., w ramach "Sonecznego Dnia Dziecka", Miejski Stadion w Busku-Zdroju wypeni si gwiazdami Reprezentacji Artystw Polskich, ktrzy stanli w szranki z ekip PSB Soneczny Zdrj oraz Buskimi Oldbojami.

Soneczny Dzie Dziecka w Busku-Zdroju - Mecz piki nonej


Odslon: 1225
Data dodania: 2017-05-31 / rdo: Ponidzie.TV

W niedziel, 28 maja 2017r., w ramach "Sonecznego Dnia Dziecka", Miejski Stadion w Busku-Zdroju wypeni si gwiazdami Reprezentacji Artystw Polskich, ktrzy stanli w szranki z ekip PSB Soneczny Zdrj oraz Buskimi Oldbojami.

Festyn 'Nie ma jak Rodzina' w Busku-Zdroju


Odslon: 1966
Data dodania: 2017-05-29 / rdo: Ponidzie.TV

26 maja 2017 roku ju tradycyjnie rozpocz si Festyn Rodzinny: „Nie ma jak rodzina”, w muszli koncertowej Parku Zdrojowego, zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.

29 Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju cz.1


Odslon: 3290
Data dodania: 2017-05-26 / rdo: Ponidzie.TV

W zwizku z Ustaw z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektw i urzdze uytecznoci publicznej Radni przegosowani uchwa dotyczca zmiany ulic i osiedla.

Dofinansowanie inwestycji w usugach publicznych


Odslon: 1086
Data dodania: 2017-05-26 / rdo: Ponidzie.TV

25 maja b.r. w sali konferencyjnej buskiego starostwa Marszakowie Wojewdztwa Adam Jarubas i Marek Szczepanik podpisali szereg umw z przedstawicielami samorzdw gminnych, powiatu buskiego, przedsibiorcami i organizacjami pozarzdowymi na dofinansowanie kilkudziesiciu projektw.

29 Sesja Rady Miejskiej cz.II Pasa przy ul. 1Maja


Odslon: 2062
Data dodania: 2017-05-25 / rdo:

Kupcy handlujcy na pasau przy ulicy 1 Maja licznie przybyli na 29 Sesj Rady Miejskiej. Podczas sesji gosowano nad intencyjn uchwa dotyczc planw zamiany dziaki, na ktrej stoj pawilony handlowe, na dziak pooon ok 80 m dalej. Dziaka, na ktrej obecnie odbywa si handel, naley do Gminy. Inwestor, ktry jest wacicielem dziaki bezporednio ssiadujcej ma w planach budow obiektu sanatoryjnego.

29 Sesja RM czIV. Gorca dyskusja w punkcie sprawy rne i wolne wnioski


Odslon: 1856
Data dodania: 2017-05-25 / rdo: Ponidzie.TV

Podczas 29 Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju gorca dyskusja rozgorzaa w punkcie sprawy rne i wolne wnioski.

VI Festiwal Piki Rcznej Dziewczt i Chopcw Szk Gimnazjalnych


Odslon: 1781
Data dodania: 2017-05-24 / rdo: Ponidzie.TV

W Busku-Zdroju odby si VI Festiwal Piki Rcznej Dziewczt i Chopcw Szk Gimnazjalnych, ktrego organizatorem by Zesp Szk Technicznych i Oglnoksztaccych im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju.

X Gminne Biegi Przeajowe


Odslon: 1360
Data dodania: 2017-05-24 / rdo: Ponidzie.TV

Na Stadionie Miejskim, odbyy si X Jubileuszowe Gminne Biegi Przeajowe, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrj Waldemara Sikory.

XIV Rajd Pojazdw Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej


Odslon: 1820
Data dodania: 2017-05-22 / rdo: Ponidzie.TV

W miony weekend odbya si czternasta edycja Rajdu Pojazdw Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej. Organizatorami wydarzenia byli: Automobilklub Kielecki Koo w Kazimierzy Wielkiej, Starostwa Powiatowe: w Kazimierzy Wielkiej i Piczowie oraz UMiG Skalbmierz.

Konferencja Prasowa Zarzdu Okrgowego Prawa i Sprawiedliwoci


Odslon: 2368
Data dodania: 2017-05-20 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 20 maja w Busku-Zdroju, odbya si konferencja prasowa z udziaem Zarzdu Okrgowego Prawa i Sprawiedliwoci.

XLI Buskie Spotkania z Folklorem


Odslon: 2054
Data dodania: 2017-05-20 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 20 maja rozpoczy si XLI BUSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM.

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Cz. 1


Odslon: 5718
Data dodania: 2017-05-05 / rdo: Ponidzie.TV

27 kwietnia w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju odbya si XXVIII Sesja Rady Miejskiej.

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Cz. 2


Odslon: 1602
Data dodania: 2017-05-05 / rdo: Ponidzie.TV

27 kwietnia w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju odbya si XXVIII Sesja Rady Miejskiej.

III Wojewdzki Turniej Boccia w Piczowie


Odslon: 2082
Data dodania: 2017-04-29 / rdo: Ponidzie.TV

W czwartek, 27 kwietnia 2017 roku, w piczowskiej hali sportowo-widowiskowej zostaa rozegrana trzecia edycja Wojewdzkiego Turnieju Boccia.

Konferencja podsumowujca realizacj projektu


Odslon: 2013
Data dodania: 2017-04-27 / rdo: Ponidzie.TV

W Busku-Zdroju odbya si konferencja podsumowujca realizacj projektu pn. "Instalacja systemw energii odnawialnej na budynkach uytecznoci publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i piczowskiego".

Przekazanie modelowej instalacji odnawialnych rde energii


Odslon: 1201
Data dodania: 2017-04-27 / rdo: Ponidzie.TV

Busko-Zdrj odwiedzili gocie ze Szwajcarii oraz Ministerstwa rodowiska, ktrzy wzili udzia w oficjalnym przekazaniu modelowej instalacji odnawialnych rde energii przy ZST-I.

XXVII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - Cz. 1


Odslon: 2513
Data dodania: 2017-04-27 / rdo: Ponidzie.TV

31 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, odbya si XXVII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju.

XXVII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - Cz. 2


Odslon: 1326
Data dodania: 2017-04-27 / rdo: Ponidzie.TV

31 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, odbya si XXVII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju.

HLB Buskowianka zagraa z druyn Krakowiak Krakw


Odslon: 1756
Data dodania: 2017-04-26 / rdo: Ponidzie.TV

W niedziel, 23 kwietnia HLB Buskowianka zmierzya si z druyn Krakowiak Krakw.

Mecz seniorw PMOS Busko-Zdrj vs. Piast Skawina


Odslon: 1159
Data dodania: 2017-04-26 / rdo: Ponidzie.TV

VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej - Cz.1


Odslon: 1523
Data dodania: 2017-04-25 / rdo: Wideofilmowanie Monika i Janusz Maciejowscy

Znane i lubiane hity z europejskich list przebojw rozbrzmieway w ubieg rod w sali widowiskowej BSCK podczas smej edycji Powiatowego Konkursu Piosenki Europejskiej, ktrego organizatorem jest Samorzdowe Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju.

VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej - Cz.2


Odslon: 1251
Data dodania: 2017-04-25 / rdo: Wideofilmowanie Monika i Janusz Maciejowscy

I Buskie Forum Artroskopowe 2017


Odslon: 4333
Data dodania: 2017-04-21 / rdo: Ponidzie.TV

W Busku-Zdroju rozpoczo si I Forum Artroskopowe 2017, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Artroskopowego. Organizatorem konferencji s: Uzdrowisko Busko-Zdrj S.A. oraz Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny "Grka" .

Obchody 154. rocznicy Bitwy pod Grochowiskami


Odslon: 967
Data dodania: 2017-04-21 / rdo: Ponidzie.TV

25 marca odbyy si uroczystoci upamitniajce 154. rocznic Powstania Styczniowego i Bitwy pod Grochowiskami.

Debata - Forum Przedsibiorczoci w Piczowie


Odslon: 2858
Data dodania: 2017-04-18 / rdo: Ponidzie.TV

W Hali Widowiskowo – Sportowej w Piczowie odbya si trzecia ju edycja Debaty – Forum Przedsibiorczoci pod hasem „Wspieranie rozwoju przedsibiorczoci – innowacyjno szans dla rozwoju regionu Ponidzia”.

Wielka Sobota - wicenie pokarmw


Odslon: 3483
Data dodania: 2017-04-15 / rdo: Ponidzie.TV

15 kwietnia to ostatni dzie Wielkiego Tygodnia, tj. Wielka Sobota, dzie wyciszenia oraz oczekiwania na przyjcie Syna Boego. Wierni od rana odwiedzaj kocioy, by powici pokarmy.

znalezionych: 1279 na 43 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - nastpna >>>Wywietl obiekty: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Filmy w kategorii: Aktualnoci


Nowe filmy

Wr do gry