busko.tv

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 2

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.
Dodano: 2019-05-28, rdo: Ponidzie.TV
Odslon: 60277

Gwnym celem przegldu byo wyonienie najlepszego zespou weselno-biesiadnego. W konkursie uczestniczyli: Balicanie, Gabutowianki, zespoy: Test, Mega Band, Lider, Laser, Show oraz Duex. Wydarzeniu towarzyszy wystp uczniw ze Szkoy w Szacu oraz zespou Skrzyda Kruka.

szaniec068.jpg
szaniec032.jpg

Decyzj jury pierwsza nagroda oraz tytu Najlepszego Zespou Weselno-Biesiadnego oraz statuetka w postaci klucza wiolinowego powdrowaa do zespou "Duex". Drugie miejsce zaj zesp "Mega Band", a trzecie - zesp "Laser".

Nagrod publicznoci otrzyma zesp wokalny "Gabutowianki". Wyrnienie za podtrzymywanie i kultywowanie tradycji weselnych otrzymaa kapela Balicanie.

szaniec103.jpg

Organizatorami przegldu byli Stowarzyszenie Mionikw Szaca we wsppracy z Buskim Samorzdowym Centrum Kultury i Koem Gospody Wiejskich w Szacu.

Imprez zakoczya zabawa taneczna z zespoem Duex.

Wydarzenie wspfinansowane: ze rodkw Powiatu Buskiego pozyskanych przez Stowarzyszenie Mionikw Szaca, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury; ze rodkw Stowarzyszenia Mionikw Szaca oraz BSCK.
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre komentarzy.

  Komentarzy: (63)
     

-Terrybon (2020-09-21 07:37:57)

Very interesting to read you
Good luck to you

-BernardJuisp (2020-09-21 07:37:56)

Thank you very much for the information provided
I'm very impressed

-bellepiole (2020-09-20 01:05:51)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable avatar?

-Allenzew (2020-09-13 15:23:41)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

-Joshuascoda (2020-09-10 21:51:07)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst еntirеly lаwfully?
Wе suggеst а nеw wаy оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

-JamesGrady (2020-09-06 08:38:22)

Hello. And Bye.

-azwuvarig (2020-09-05 22:18:01)

Спасидо, +

-Mrs. Omari Wintheiser (2020-09-01 20:22:11)

Unbranded

-Joshuascoda (2020-08-30 06:04:57)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl lеgitimаtе wаy?
Wе оffеring а nеw mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

-Claudechumb (2020-08-15 19:44:03)

-Mr. Ebba Ratke (2020-07-30 12:47:38)

Buckinghamshire

-Jamessit (2020-07-29 08:26:15)

Hello. And Bye.

-MatthewCer (2020-07-25 20:01:34)

[b][/b]

-MichaelWed (2020-07-19 15:16:35)

HoOkAh MaGic наш официальный бренд
Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
и возможно приобрести кальяны и всё для них.
Доставка по всей России
Бесплатная консультация
Отправка в день заказа
Персональные скидки
Строго 18+

-Allenzew (2020-07-18 13:09:34)

Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things

Dodaj komentarz:
 

HADES: SACHEM ostatni wdz Czarnych Ww


Odslon: 3944
Data dodania: 2017-04-14 / rdo:

Zesp teatralny BSCK HADES, w zwizku z rocznic Sienkiewiczowsk i 1050 – leciem przyjcia Chrztu przez nasz nard wystawi spektakl pt. "Sachem, Ostatni Wdz Czarnych Wy".

Maopolska Liga Seniorw: Mecz piki rcznej PMOS Busko - AGH Krakw


Odslon: 3183
Data dodania: 2017-04-10 / rdo: Ponidzie.TV

Zawodnicy Powiatowego Midzyszkolnego Orodka Sportowego w Busku-Zdroju rozegrali kolejny mecz piki rcznej w ramach Maopolskiej Ligi Seniorw. Buska druyna zmierzya si z AGH Krakw.

Mecz piki rcznej HLB Buskowianka vs. UKS Wiertmet Libusza


Odslon: 1089
Data dodania: 2017-04-10 / rdo: Ponidzie.TV

Pikarze rczni HLB Buskowianka na wasnym boisku podjli druyn UKS "Wiertmet" Libusza. Mecz zakoczy si wynikiem 28:31 (12:16) dla goci.

Regionalne Targi Pracy w Busku-Zdroju


Odslon: 1973
Data dodania: 2017-04-10 / rdo: Ponidzie.TV

Za nami Regionalne Targi Pracy 2017 w Busku-Zdroju. Zainteresowanie byo ogromne, swoje oferty prezentowali wystawcy z caego wojewdztwa witokrzyskiego.

Kiermasz witeczny w Busku-Zdroju


Odslon: 1924
Data dodania: 2017-04-08 / rdo: Ponidzie.TV

Mieszkacy naszego miasta oraz kuracjusze mieli okazj zrobi przedwiteczne zakupy na buskimi Rynku, gdzie odby si Kiermasz witeczny "Kukuryku w Cieltniku".

XIII Powiatowe Targi Edukacyjne w Busku-Zdroju


Odslon: 1664
Data dodania: 2017-04-07 / rdo: Ponidzie.TV

7 kwietnia w siedzibie Powiatowego Midzyszkolnego Orodka Sportowego w Busku-Zdroju, odbyy si XIII Powiatowe Targi Edukacyjne.

Solec-Zdrj: Spotkanie z profesor Krystyn Pawowicz


Odslon: 3003
Data dodania: 2017-04-04 / rdo: Ponidzie.TV

Solec-Zdrj odwiedzia profesor Krystyna Pawowicz. 31 marca spotkaa si z mieszkacami gminy oraz kuracjuszami.

HLB Buskowianka zagraa z PMOS SPR Libi


Odslon: 2555
Data dodania: 2017-03-29 / rdo: Ponidzie.TV

W ramach Maopolskiej Ligi Seniorw rozegrany zosta mecz piki rcznej. Druyna HLB Buskowianka zmierzya si z PMOS SPR Libi.

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Cz. 1


Odslon: 3457
Data dodania: 2017-03-28 / rdo: Ponidzie.TV

W czwartek, 23 marca w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, odbya si XXVII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Cz. 2


Odslon: 1614
Data dodania: 2017-03-28 / rdo: Ponidzie.TV

W czwartek, 23 marca w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, odbya si XXVII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Sprawy rne i wolne wnioski


Odslon: 1565
Data dodania: 2017-03-28 / rdo: Ponidzie.TV

W czwartek, 23 marca w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, odbya si XXVII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

Buskowianin Roku 2016: Roma Owsiska


Odslon: 3332
Data dodania: 2017-03-27 / rdo: Ponidzie.TV

Tytu "Buskowianin Roku 2016" i statuetka "Siewcy", za pasj jak wkada w ksztacenie muzyczne modych artystw oraz promocj miasta i gminy Busko-Zdrj poprzez dziaalno kulturaln powdrowa do Romy Owsiskiej.

Buskowianin Roku 2016: Sylwetki wyrnionych - Jan Chruliski


Odslon: 1780
Data dodania: 2017-03-27 / rdo: Ponidzie.TV

Jan Chruliski zosta wyrniony za promowanie gminy Busko-Zdrj oraz dorobek literacki rozsawiajcy region Ponidzia.

Buskowianin Roku 2016: Sylwetki wyrnionych - Piotr Herok


Odslon: 1090
Data dodania: 2017-03-27 / rdo: Ponidzie.TV

Piotr Herok zosta wyrniony za dugoletni aktywno na rzecz kultury buskiego kurortu oraz dziaalno w zakresie edukacji muzycznej dzieci i modziey.

Buskowianin Roku 2016: Sylwetki wyrnionych - Kazimierz Kucharski


Odslon: 1668
Data dodania: 2017-03-27 / rdo: Ponidzie.TV

Kazimierz Kucharski zosta wyrniony za zasugi w dziedzinie reumatologii oraz wkad wrozwj medycyny uzdrowiskowej.

Buskowianin Roku 2016: Sylwetki wyrnionych - Maria Mazur


Odslon: 2231
Data dodania: 2017-03-27 / rdo: Ponidzie.TV

Maria Mazur zostaa wyrniona za zaangaowanie spoeczne, altruistyczn postaw i bezinteresowne wsparcie osb potrzebujcych.

Buskowianin Roku 2016: Sylwetki wyrnionych - Andrzej Wadowski


Odslon: 1059
Data dodania: 2017-03-27 / rdo: Ponidzie.TV

Andrzej Wadowski zosta wyrniony za wkad w rozwj elektryki na terenie gminy Busko-Zdrj oraz dziaalno spoeczn.

Buskowianin Roku 2016: Kapitua


Odslon: 891
Data dodania: 2017-03-27 / rdo: Ponidzie.TV

Buskowianin Roku 2016: Kapitua

Dzie Otwarty w KPP Busko-Zdrj


Odslon: 2428
Data dodania: 2017-03-25 / rdo: Ponidzie.TV

W Komendzie Powiatowej Policji w Busku – Zdroju w ramach kampanii spoecznej „Suc – Niesiemy bezpieczestwo” odby si Dzie Otwarty Jednostek Policji.

Woskie smaki w Busku-Zdroju


Odslon: 5665
Data dodania: 2017-03-14 / rdo: Ponidzie.TV

Andrea Camastra, Kurt Scheller, Jerzy Pasikowski, Michael Labarre, Andrzej Polan, Krzysztof Szulborski czy Teofilos Vafidis, to tylko cz znakomitych Szefw Kuchni, ktrzy pojawili si podczas wyjtkowego XII Konkursu Woskiej Sztuki Kulinarnej „Arte Culinaria Italiana” w Hotelu**** Soneczny Zdrj Medical SPA & Wellness.

Studniwki 2017: ZST-I w Busku-Zdroju - Zabawa Cz. 1


Odslon: 2340
Data dodania: 2017-03-13 / rdo: Ponidzie.TV

W piknym wntrzu Paacu w Konarach, swj bal mieli uczniowie ZST-I w Busku-Zdroju.

Studniwki 2017: ZST-I w Busku-Zdroju - Zabawa Cz. 2


Odslon: 1308
Data dodania: 2017-03-13 / rdo: Ponidzie.TV

W piknym wntrzu Paacu w Konarach, swj bal mieli uczniowie ZST-I w Busku-Zdroju.

Derby ju za Nami


Odslon: 1523
Data dodania: 2017-03-13 / rdo: Ponidzie.TV

To by 4 mecz Naszej druyny i mimo,i druyna PMOS Busko-Zdrj zajmuje ostatnie miejsce w tabeli nie nalea on do najatwiejszych.

XXVI Sesja Rady Miasta i Gminy w Busku - Zdroju - Cz 1


Odslon: 2081
Data dodania: 2017-03-12 / rdo: Ponidzie.TV

XXVI Sesja Rady Miasta i Gminy w Busku - Zdroju.

IX Oglnopolski Turniej w Gimnastycznym Trjboju Sprawnociowym w Zotej


Odslon: 3484
Data dodania: 2017-03-08 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 4 marca w Hali Sportowej w Zotej odby si IX Oglnopolski Turniej w Gimnastycznym Trjboju Sprawnociowym o Puchar Wjta Gminy Zota Tadeusza Suka.

Szalona Disco Kadzielnia 2017


Odslon: 2704
Data dodania: 2017-03-06 / rdo:

W sobot, 22 kwietnia 2017 roku o godzinie 19.30 w Amfiteatrze w Kielcach, odbdzie si koncert "Disco Kadzielnia". To ju 4 edycja tej roztaczonej imprezy, cieszcej si ogromn popularnoci.

Turniej Mistrzw Futsalu o Puchar Burmistrza Piczowa - Fina


Odslon: 1125
Data dodania: 2017-03-06 / rdo: Ponidzie.TV

W I Turnieju "Mistrzw Futsalu" o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Piczw zwyciya druyna tegorocznego mistrza wojewdztwa witokrzyskiego w futsalu - Maxfarbex Busko-Zdrj.

Turniej Mistrzw Futsalu o Puchar Burmistrza Piczowa - Pfina


Odslon: 1124
Data dodania: 2017-03-06 / rdo: Ponidzie.TV

W I Turnieju "Mistrzw Futsalu" o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Piczw zwyciya druyna tegorocznego mistrza wojewdztwa witokrzyskiego w futsalu - Maxfarbex Busko-Zdrj.

XIV Bal Dobroczynny za nami - Cz. 3


Odslon: 2823
Data dodania: 2017-03-02 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot 25 lutego w restauracji Hotelu Bristol Art & Medical SPA w Busku-Zdroju odby si XIV Bal Dobroczynny zorganizowany przez Stowarzyszenie "Razem Dzieciom".

XIV Bal Dobroczynny za nami - Cz. 2


Odslon: 1473
Data dodania: 2017-03-01 / rdo: Ponidzie.TV

W minion sobot 25 lutego w restauracji Hotelu Bristol Art & Medical SPA w Busku-Zdroju odby si XIV Bal Dobroczynny zorganizowany przez Stowarzyszenie "Razem Dzieciom".

znalezionych: 1279 na 43 stronach
<<< poprzednia -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - nastpna >>>Wywietl obiekty: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Filmy w kategorii: Aktualnoci


Nowe filmy

Wr do gry