busko.tv

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 2

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.
Dodano: 2019-05-28, rdo: Ponidzie.TV
Odslon: 60273

Gwnym celem przegldu byo wyonienie najlepszego zespou weselno-biesiadnego. W konkursie uczestniczyli: Balicanie, Gabutowianki, zespoy: Test, Mega Band, Lider, Laser, Show oraz Duex. Wydarzeniu towarzyszy wystp uczniw ze Szkoy w Szacu oraz zespou Skrzyda Kruka.

szaniec068.jpg
szaniec032.jpg

Decyzj jury pierwsza nagroda oraz tytu Najlepszego Zespou Weselno-Biesiadnego oraz statuetka w postaci klucza wiolinowego powdrowaa do zespou "Duex". Drugie miejsce zaj zesp "Mega Band", a trzecie - zesp "Laser".

Nagrod publicznoci otrzyma zesp wokalny "Gabutowianki". Wyrnienie za podtrzymywanie i kultywowanie tradycji weselnych otrzymaa kapela Balicanie.

szaniec103.jpg

Organizatorami przegldu byli Stowarzyszenie Mionikw Szaca we wsppracy z Buskim Samorzdowym Centrum Kultury i Koem Gospody Wiejskich w Szacu.

Imprez zakoczya zabawa taneczna z zespoem Duex.

Wydarzenie wspfinansowane: ze rodkw Powiatu Buskiego pozyskanych przez Stowarzyszenie Mionikw Szaca, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury; ze rodkw Stowarzyszenia Mionikw Szaca oraz BSCK.
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre komentarzy.

  Komentarzy: (63)
     

-Terrybon (2020-09-21 07:37:57)

Very interesting to read you
Good luck to you

-BernardJuisp (2020-09-21 07:37:56)

Thank you very much for the information provided
I'm very impressed

-bellepiole (2020-09-20 01:05:51)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable avatar?

-Allenzew (2020-09-13 15:23:41)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

-Joshuascoda (2020-09-10 21:51:07)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst еntirеly lаwfully?
Wе suggеst а nеw wаy оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

-JamesGrady (2020-09-06 08:38:22)

Hello. And Bye.

-azwuvarig (2020-09-05 22:18:01)

Спасидо, +

-Mrs. Omari Wintheiser (2020-09-01 20:22:11)

Unbranded

-Joshuascoda (2020-08-30 06:04:57)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl lеgitimаtе wаy?
Wе оffеring а nеw mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

-Claudechumb (2020-08-15 19:44:03)

-Mr. Ebba Ratke (2020-07-30 12:47:38)

Buckinghamshire

-Jamessit (2020-07-29 08:26:15)

Hello. And Bye.

-MatthewCer (2020-07-25 20:01:34)

[b][/b]

-MichaelWed (2020-07-19 15:16:35)

HoOkAh MaGic наш официальный бренд
Набрав в поисковике Вы можете посетить наш сайт
и возможно приобрести кальяны и всё для них.
Доставка по всей России
Бесплатная консультация
Отправка в день заказа
Персональные скидки
Строго 18+

-Allenzew (2020-07-18 13:09:34)

Hurry up to look into loveawake.ru you will find a lot of interesting things

Dodaj komentarz:
 

Mecz bokserski: Patryk Guch - Martin Zajac


Odslon: 3185
Data dodania: 2016-11-16 / rdo: Ponidzie.TV

Mecz Bokserski z okazji Dnia Niepodlegoci: Patryk Guch - Martin Zajac

Mecz bokserski:Krzysztof Twardowski - Lukas Jalc


Odslon: 1917
Data dodania: 2016-11-16 / rdo: Ponidzie.TV

Mecz Bokserski z okazji Dnia Niepodlegoci: Krzysztof Twardowski - Lukas Jalc

Mecz bokserski: Maciej Kielar - David Zajac


Odslon: 1941
Data dodania: 2016-11-16 / rdo: Ponidzie.TV

Mecz Bokserski z okazji Dnia Niepodlegoci: Maciej Kielar - David Zajac

Mecz bokserski: Sara Domagaa - Nikola Cenknerova


Odslon: 1723
Data dodania: 2016-11-15 / rdo: Ponidzie.TV

Mecz Bokserski z okazji Dnia Niepodlegoci: Sara Domagaa - Nikola Cenknerova

Mecz bokserski: Kamil Lamczyk - Tomas Zajac


Odslon: 1389
Data dodania: 2016-11-15 / rdo: Ponidzie.TV

Mecz Bokserski z okazji Dnia Niepodlegoci: Kamil Lamczyk - Tomas Zajac

Mecz bokserski: Kacper Salabura - Viktor Ki


Odslon: 1378
Data dodania: 2016-11-15 / rdo: Ponidzie.TV

Mecz Bokserski z okazji Dnia Niepodlegoci: Kacper Salabura - Viktor Ki

wito Niepodlegoci w Busku-Zdroju


Odslon: 3419
Data dodania: 2016-11-14 / rdo: Ponidzie.TV

11 listopada obchodzilimy 98. Rocznic Odzyskania Niepodlegoci przez Polsk. Buskie obchody rozpocza Msza wita w Kociele p.w Niepokalanego Poczcia Najwitszej Marii Panny w Busku-Zdroju.

V Marsz Rowej Wsteczki w Busku-Zdroju


Odslon: 5382
Data dodania: 2016-10-31 / rdo: Ponidzie.TV

W pitek, 21 padziernika 2015 r od godziny 15.30 w Busku-Zdroju odbya si ju pita edycja Marszu Rowej Wsteczki, w ktrej uczestniczyy buskie i piczowskie Amazonki.

XIV Spotkania z Kultur ydowsk w Busku-Zdroju


Odslon: 3039
Data dodania: 2016-10-29 / rdo: Ponidzie.TV

Ceremoni rededykacji cmentarza ydowskiego oraz symbolicznym odsoniciem tablicy upamitniajcej ofiary egzekucji hitlerowskich, podczas II Wojny wiatowej.

Krystian Sielawa Hetman Biaystok vs. Jakub Kras PTB Tiger Tarnw


Odslon: 6851
Data dodania: 2016-10-25 / rdo: Ponidzie.TV

Krystian Sielawa Hetman Biaystok vs. Jakub Kras PTB Tiger Tarnw

Oliwia Olesiak Bro Radom vs. Julia Raska Wisa Krakw


Odslon: 1594
Data dodania: 2016-10-25 / rdo: Ponidzie.TV

Oliwia Olesiak Bro Radom vs. Julia Raska Wisa Krakw

Nikola Maziarczyk PTB Tiger Tarnw vs. Natalia Krupa Boks Lublin


Odslon: 1578
Data dodania: 2016-10-25 / rdo: Ponidzie.TV

Nikola Maziarczyk PTB Tiger Tarnw vs. Natalia Krupa Boks Lublin

Beata Koroniecka Hetman Biaystok vs. Katarzyna Antosiewicz Nowohucki Klub Bokserski


Odslon: 1448
Data dodania: 2016-10-25 / rdo: Ponidzie.TV

Beata Koroniecka Hetman Biaystok vs. Katarzyna Antosiewicz Nowohucki Klub Bokserski

Sara Domagaa Skalnik Winiwka vs Ewelina urawska KS Boks Lublin


Odslon: 1506
Data dodania: 2016-10-25 / rdo: Ponidzie.TV

Sara Domagaa Skalnik Winiwka vs Ewelina urawska KS Boks Lublin

Paulina Borysiewicz Hetman Biaystok vs. Anna Bilous Nowohucki Klub Bokserski


Odslon: 1284
Data dodania: 2016-10-25 / rdo: Ponidzie.TV

Paulina Borysiewicz Hetman Biaystok vs. Anna Bilous Nowohucki Klub Bokserski

Jakub Baran KSZO Ostrowiec w. vs. Adrian Grzmil RKB Boxing Radom


Odslon: 3074
Data dodania: 2016-10-19 / rdo: Ponidzie.TV

Jakub Baran KSZO Ostrowiec w. vs. Adrian Grzmil RKB boxing Radom

Maciej Kielar Ring Busko-Zdrj vs. Patryk Woos Sikorski Stalowa Wola


Odslon: 1480
Data dodania: 2016-10-19 / rdo: Ponidzie.TV

Maciej Kielar Ring Busko-Zdrj vs. Patryk Woos Sikorski Stalowa Wola

Oglnopolski Tydzie Kariery w 'Budowlance'


Odslon: 1660
Data dodania: 2016-10-19 / rdo: Ponidzie.TV

Oglnopolski Tydzie Kariery to przedsiwzicie organizowane przez Stowarzyszenie Doradcw Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. W biecym roku przypada jego sma edycja.

'Z Podwrka na Stadion o Puchar Tymbarku' w Busku-Zdroju


Odslon: 3394
Data dodania: 2016-10-12 / rdo: Ponidzie.TV

Turniej 'Z Podwrka na Stadion o Puchar Tymbarku' istnieje od 16 lat. To najwikszy Turniej pikarski dla dzieci w Europie, w ktrym do tej pory wzio udzia blisko 1,5 miliona dziewczt i chopcw z caego kraju. Pierwszy etap odbyy si na obiektach Buskiego Orodka Sportu i Rekreacji.

Prezydent RP Andrzej Duda z wizyt w Piczowie


Odslon: 9424
Data dodania: 2016-09-10 / rdo: Ponidzie TV

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Piczw Wodzimierza Baduraka w pitek, 9 wrzenia Prezydent RP Andrzej Duda odwiedzi Piczw.

Pose na Sejm RP Micha Cielak o wizycie Prezydenta RP Andrzeja Dudy


Odslon: 3646
Data dodania: 2016-09-09 / rdo: Ponidzie TV

W pitek, 9 wrzenia Prezydent RP Andrzej Duda odwiedzi Piczw. Przybyli mieszkacy bardzo ciepo i entuzjastycznie powitali Prezydenta RP.

35. Kielecka Piesza Pielgrzymka na Jasn Gr - Wyjcie z Wilicy


Odslon: 15365
Data dodania: 2016-08-06 / rdo: Robert Gwd

6 sierpnia na Jasn Gr do Czstochowy wyruszya Kielecka Piesza Pielgrzymka 2016.

35. Kielecka Piesza Pielgrzymka na Jasn Gr - Wejcie do Buska-Zdroju


Odslon: 3087
Data dodania: 2016-08-06 / rdo: Ponidzie TV

6 sierpnia na Jasn Gr do Czstochowy wyruszya Kielecka Piesza Pielgrzymka 2016.

wiatowe Dni Modziey w Wilicy


Odslon: 7805
Data dodania: 2016-07-22 / rdo: Ponidzie.TV

Pielgrzymi z caego wiata wyruszyli na wiatowe Dni Modziey do Wilicy. W Busku przebywa liczna grupa modziey z Woch.

wito Policji 2016 w buskiej jednostce


Odslon: 5134
Data dodania: 2016-07-16 / rdo: Ponidzie.TV

W buskiej jednostce obchodzono wito Policji. W trakcie uroczystoci 45 policjantw otrzymao nominacje na wysze stopnie policyjne.

Powiat buski otrzyma dofinansowanie na rozrj infrastruktury drogowej


Odslon: 4321
Data dodania: 2016-07-09 / rdo: Ponidzie.TV

8 lipca, Wojewoda witokrzyski Agata Wojtyszek podpisaa umowy z przedstawicielami samorzdw, dotyczce rzdowego "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". cznie do naszego powiatu trafi ponad 10 mln z.

Dramatyczne obniki w kardiologii ju od 1 lipca, co dalej z pacjentami?


Odslon: 4923
Data dodania: 2016-06-28 / rdo: Ponidzie.TV

W zwizku ze zmianami, jakie zostan wprowadzone w polskiej kardiologii od pocztku 1 lipca, piczowscy lekarze z Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii spotkali si ze swoimi pacjentami.

Festyn Rodzinny 'Wioska Indiaska' w Busku-Zdroju


Odslon: 3808
Data dodania: 2016-06-22 / rdo: Ponidzie.TV

Piknego, niedzielnego popoudnia, 5 czerwca po godz. 14.00 na buskich "Gliniankach" odby si Festyn Rodzinny "Wioska Indiaska". Organizatorem byo Niepubliczne Przedszkole "Smerfu" w Busku-Zdroju. Zapraszamy do obejrzenia video.

4. edycja Festynu 'Postaw na Rodzin' w Broninie


Odslon: 2469
Data dodania: 2016-06-22 / rdo: Ponidzie.TV

Stowarzyszenia "Daj Dziecku Nadziej" zorganizowao Festyn 'Postaw na Rodzin', ktry odby si 16 czerwca br. przy SOSW w Broninie.

'Lato z Chopinem' po raz XXII


Odslon: 1630
Data dodania: 2016-06-22 / rdo: Ponidzie.TV

Zapraszamy na Midzynarodowy Festiwal Pianistyczny "Lato z Chopinem" w Busku -Zdroju, ktry odbdzie si w dniach 13 - 22 lipca.

znalezionych: 1279 na 43 stronach
<<< poprzednia -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   - nastpna >>>Wywietl obiekty: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Filmy w kategorii: Aktualnoci


Nowe filmy

Wr do gry