busko.tv

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 2

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.
Dodano: 2019-05-28, rdo: Ponidzie.TV
Odslon: 64907

Gwnym celem przegldu byo wyonienie najlepszego zespou weselno-biesiadnego. W konkursie uczestniczyli: Balicanie, Gabutowianki, zespoy: Test, Mega Band, Lider, Laser, Show oraz Duex. Wydarzeniu towarzyszy wystp uczniw ze Szkoy w Szacu oraz zespou Skrzyda Kruka.

szaniec068.jpg
szaniec032.jpg

Decyzj jury pierwsza nagroda oraz tytu Najlepszego Zespou Weselno-Biesiadnego oraz statuetka w postaci klucza wiolinowego powdrowaa do zespou "Duex". Drugie miejsce zaj zesp "Mega Band", a trzecie - zesp "Laser".

Nagrod publicznoci otrzyma zesp wokalny "Gabutowianki". Wyrnienie za podtrzymywanie i kultywowanie tradycji weselnych otrzymaa kapela Balicanie.

szaniec103.jpg

Organizatorami przegldu byli Stowarzyszenie Mionikw Szaca we wsppracy z Buskim Samorzdowym Centrum Kultury i Koem Gospody Wiejskich w Szacu.

Imprez zakoczya zabawa taneczna z zespoem Duex.

Wydarzenie wspfinansowane: ze rodkw Powiatu Buskiego pozyskanych przez Stowarzyszenie Mionikw Szaca, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury; ze rodkw Stowarzyszenia Mionikw Szaca oraz BSCK.
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre komentarzy.

  Komentarzy: (66)
     

-LarryOrast (2020-10-15 12:03:36)

Микроскоп Стоматологический WRAYMER MS-1500D Производство Япония. Максимальная комплектация. VARIO Фокус 200-300мм. Наклоняемые Бинокуляры 0-180° увеличение 12x Увеличение: 0.4X,0.6X,1.0X,1.6X,2.5X Full HD 1920х1080p ССD Фото / Видео камера Светодиодный LED источник света 40W-90 000 LUX

-Jameskaply (2020-09-26 08:38:44)

Доброго времени суток


RcaLzmKkbORR7MrZsJubMQ6mmZw3hZddph1NwuuRy6P5E62d1h9oy
Таким образом, инвестиционные фонды и компании, как необходимая часть инфраструктуры рынка ценных бумаг, могут способствовать стабилизации экономики Украины и выходу ее из кризиса.
Новости инвестиций и финансов.
В зависимости от способа выплаты доходов можно выделить ценные бумаги с фиксированным доходом и ценные бумаги с плавающим доходом.
С другой стороны, в условиях нестабильной экономики и инфляции долгосрочные вложения могут быть крайне невыгодны для банка.
Одним из основных инвестиционных принципов является доходность. Доходность представляет собой возможность получения инвестором определенных доходов в будущем, которые состоят из курсовой разницы и дивидендов или процентов по этим ценным бумагам.-jdikiirf (2020-09-25 18:35:13)

seo , [b]pokras7777[/b]
.

-Terrybon (2020-09-21 07:37:57)

Very interesting to read you
Good luck to you

-BernardJuisp (2020-09-21 07:37:56)

Thank you very much for the information provided
I'm very impressed

-bellepiole (2020-09-20 01:05:51)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable avatar?

-Allenzew (2020-09-13 15:23:41)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

-Joshuascoda (2020-09-10 21:51:07)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst еntirеly lаwfully?
Wе suggеst а nеw wаy оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

-JamesGrady (2020-09-06 08:38:22)

Hello. And Bye.

-azwuvarig (2020-09-05 22:18:01)

Спасидо, +

-Mrs. Omari Wintheiser (2020-09-01 20:22:11)

Unbranded

-Joshuascoda (2020-08-30 06:04:57)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl lеgitimаtе wаy?
Wе оffеring а nеw mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

-Claudechumb (2020-08-15 19:44:03)

-Mr. Ebba Ratke (2020-07-30 12:47:38)

Buckinghamshire

-Jamessit (2020-07-29 08:26:15)

Hello. And Bye.

Dodaj komentarz:
 

Spotkanie przedwyborcze z Andrzejem Kozer w Zotej


Odslon: 1144
Data dodania: 2018-11-02 / rdo: Ponidzie.TV

W Zotej odbyo si spotkanie przedwyborcze z kandydatem na wjta gminy zota Andrzejem Kozer, ktry startuje z KKW Lewica Razem.

Briefing prasowy w Busku-Zdroju


Odslon: 922
Data dodania: 2018-11-02 / rdo: Ponidzie.TV

W pitek, 2 listopada 2018 r. w Busku-Zdroju, odby si briefing prasowy z udziaem czonkw klubw "Porozumienie Samorzdowe Busko-Zdrj" oraz "Gospodarna Gmina".

Samolot SB Lim-2 w Busku-Zdroju


Odslon: 2096
Data dodania: 2018-10-28 / rdo:

Konferencja Jerzego Szydowskiego i Elbiety liwy przed drug tur wyborw


Odslon: 1415
Data dodania: 2018-10-26 / rdo: Ponidzie.TV

HLB Buskowianka vs. AZS UJK Kielce 26:30 (10:16)


Odslon: 1820
Data dodania: 2018-10-22 / rdo: Ponidzie.TV

HLB Buskowianka rozegraa kolejne spotkanie przed wasn publicznoci. W sobot, 20 padziernika 2018 roku podjli zesp AZS UJK Kielce. Mecz zakoczy si wynikiem 26:30 dla goci. Zapraszamy do obejrzenia relacji video.

Noc wyborcza u kandydatki na Burmistrza Elbiety liwy


Odslon: 763
Data dodania: 2018-10-22 / rdo: Ponidzie.TV

Noc wyborcza u kandydata na Burmistrza Waldemara Sikory


Odslon: 785
Data dodania: 2018-10-22 / rdo: Ponidzie.TV

Noc wyborcza u kandydata na Burmistrza Jerzego Szydowskiego


Odslon: 886
Data dodania: 2018-10-22 / rdo: Ponidzie.TV

Konferencja prasowa z udziaem Wojewody witokrzyskiego


Odslon: 1428
Data dodania: 2018-10-17 / rdo:

W rod, 17 padziernika 2018 roku w Busku-Zdroju, odbya si konferencja prasowa z udziaem Wojewody witokrzyskiego Agaty Wojtyszek.

Rzdowe wsparcie dla K Gospody Wiejskich


Odslon: 570
Data dodania: 2018-10-17 / rdo: Ponidzie.TV

W rod, 17 padziernika 2018 roku w Busu-Zdroju, odbyo si spotkanie w ktrym uczestniczyli Posowie Krzysztof Lipiec i Anna Krupka, Burmistrz Buska-Zdroju Waldemar Sikora, Radny Wojewdztwa witokrzyskiego Andrzej Pru oraz kandydaci Prawa i Sprawiedliwoci do Rady Powiatu - Jan Bartosik, Joanna Majcherczak, Kamil Piotrowski.

Maxfarbex Buskowianka Busko-Zdrj vs AZS UMCS Lublin


Odslon: 942
Data dodania: 2018-10-17 / rdo: Ponidzie.TV

Maxfarbex Buskowianka Busko-Zdrj vs AZS UMCS Lublin - Wywiady


Odslon: 491
Data dodania: 2018-10-17 / rdo: Ponidzie.TV

Spotkanie z Elbiet liw kandydatk na Burmistrza Buska-Zdroju


Odslon: 937
Data dodania: 2018-10-16 / rdo: Ponidzie.TV

W niedziel, 14 padziernika w Busku-Zdroju odbyo si spotkanie z Elbiet liw kandydatk na Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrj.

Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 973 - konferencja prasowa


Odslon: 1559
Data dodania: 2018-10-12 / rdo: Ponidzie.TV

Briefing prasowy z udziaem Ministra Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem


Odslon: 688
Data dodania: 2018-10-12 / rdo: Ponidzie.TV

W pitek, 12 padziernika 2018 roku w Busku-Zdroju, odby si briefing prasowy z udziaem Ministra Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem.

Marsz Niepodlegociowy w Busku-Zdroju


Odslon: 793
Data dodania: 2018-10-11 / rdo: Ponidzie.TV

W pitek, 5 padziernika ulicami miasta przeszed Marsz Niepodlegociowy, w wydarzeniu uczestniczyo blisko 2000 osb.

Minister Jadwiga Emilewicz z wizyt w Busku-Zdroju


Odslon: 626
Data dodania: 2018-10-10 / rdo: Ponidzie.TV

Minister przedsibiorczoci i technologii Jadwiga Emilewicz w rodowe popoudnie odwiedzia Busko-Zdrj.

Wicepremier Beata Szydo w Busku-Zdroju


Odslon: 995
Data dodania: 2018-10-08 / rdo: Ponidzie.TV

Wicepremier Beata Szydo odwiedzia w poniedziaek, 8 padziernika Busko-Zdrj. Spotkaa si z mieszkacami i kuracjuszami w buskim Parku Zdrojowym.

Konwencja samorzdowa 'Porozumienia'


Odslon: 1083
Data dodania: 2018-10-06 / rdo: Ponidzie.TV

We wtorek 25 wrzenia br. odbya si konwencja samorzdowa Porozumienia z udziaem Wicepremiera Jarosawa Gowina - ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego, szefa partii politycznej Porozumienie oraz Posa na Sejm RP Michaa Cielaka.

Konwencja wyborcza PSL


Odslon: 741
Data dodania: 2018-10-06 / rdo: Ponidzie.TV

We wtorek, 25 wrzenia w Powiatowym Midzyszkolnym Orodku Sportowym zorganizowana zostaa si konwencja Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zapraszamy do obejrzenia relacji video ze spotkania.

KS Handbalove pokona SPR Stal Mielec II - 32:21 (14:12)


Odslon: 1174
Data dodania: 2018-10-06 / rdo:

Sympatycy buskiej piki rcznej mieli dzi prawdziw uczt sportow. W hali PMOS rozegrany zosta mecz II Ligi piki rcznej mczyzn, w ktrym KS Handbalove Busko, po wietnym meczu, rozgromi SPR Stal Mielec II - 32:21. Zapraszamy do obejrzenia relacji.

Przebudowa i remont elementw systemu wodocigowo – kanalizacyjnego na terenie gminy Busko- Zdrj


Odslon: 2331
Data dodania: 2018-10-02 / rdo: Ponidzie.TV

Miejskie Przedsibiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku - Zdroju realizuje projekt pod nazw "Przebudowa i remont elementw systemu wodocigowo - kanalizacyjnego na terenie gminy Busko- Zdrj".

Maxfarbex - Odra - Pomeczowe komentarze


Odslon: 1212
Data dodania: 2018-10-01 / rdo:

Maxfarbex Buskowianka zremisowa z Odr Opole


Odslon: 1292
Data dodania: 2018-10-01 / rdo: Ponidzie.TV

Konferencja prasowa w Busku-Zdroju z udziaem wicepremiera Jarosawa Gowina


Odslon: 1791
Data dodania: 2018-09-26 / rdo:

We wtorek, 25 wrzenia w Busku-Zdroju, odbya si konferencja prasowa podczas, ktrej zaprezentowano kandydatw popieranych przez parti Porozumienie na burmistrzw, wjtw w powiecie buskim, kandydatw do Sejmiku, Rady Miejskiej oraz Rady Powiatu Buskiego. W wydarzeniu uczestniczy wicepremier Jarosaw Gowin, szef partii.

HLB Buskowianka vs. SPR Grunwald Ruda lska


Odslon: 1178
Data dodania: 2018-09-24 / rdo: Ponidzie.TV

HLB Buskowianka w niedziel 23 wrzenia rozegraa swj inauguracyjny mecz 2 ligi na wasnym parkiecie. Zawodnicy Buskowianki pod skrzydami nowego trenera Zygmunta Kamysa, zmierzyli si z SPR Grunwald Ruda lska. Mimo wyrwnanej walki Gospodarze przegrali 19:21.

VIII Buskie Warsztaty Gospel


Odslon: 671
Data dodania: 2018-09-24 / rdo: Ponidzie.TV

W dniach 22-23 wrzenia w Busku-Zdroju odbya si sma edycja Warsztatw Gospel. Zapraszamy do obejrzenia relacji video z koncertu finaowego.

Briefing prasowy - poczenie kolejowe na trasie Kielce-Busko-Zdrj


Odslon: 2243
Data dodania: 2018-09-15 / rdo: Ponidzie.TV

W pitek, 14 wrzenia partnerzy projektu „Pocig do Zdroju” spotkali si w Busku-Zdroju, aby podsumowa dotychczasowe dziaania i rozmawia o moliwoci wpisania poczenia Kielce - Busko w caoroczny rozkad jazdy PKP.

Rodzice uczniw SP nr 2 protestuj. Spotkali si z dyrekcj i burmistrzem


Odslon: 4245
Data dodania: 2018-08-31 / rdo: Ponidzie.TV

Ze wzgldu na rozbudow uczniowie z SP nr 2 bd musieli uczy si do pnych godzin popoudniowych. Przeciwko temu protestuj rodzice!

XVII Bieg Zdrojowy


Odslon: 1894
Data dodania: 2018-08-28 / rdo: Ponidzie.TV

Polska lekkoatletka Sofia Ennaoui i Prezes Klubu Sportowego "Soneczko" w Busku-Zdroju Zdzisaw Perepiczko zapraszaj na XVII edycj Biegu Zdrojowego.

znalezionych: 1279 na 43 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>Wywietl obiekty: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Filmy w kategorii: Aktualnoci


Nowe filmy

Wr do gry