busko.tv

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 2

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.
Dodano: 2019-05-28, rdo: Ponidzie.TV
Odslon: 64900

Gwnym celem przegldu byo wyonienie najlepszego zespou weselno-biesiadnego. W konkursie uczestniczyli: Balicanie, Gabutowianki, zespoy: Test, Mega Band, Lider, Laser, Show oraz Duex. Wydarzeniu towarzyszy wystp uczniw ze Szkoy w Szacu oraz zespou Skrzyda Kruka.

szaniec068.jpg
szaniec032.jpg

Decyzj jury pierwsza nagroda oraz tytu Najlepszego Zespou Weselno-Biesiadnego oraz statuetka w postaci klucza wiolinowego powdrowaa do zespou "Duex". Drugie miejsce zaj zesp "Mega Band", a trzecie - zesp "Laser".

Nagrod publicznoci otrzyma zesp wokalny "Gabutowianki". Wyrnienie za podtrzymywanie i kultywowanie tradycji weselnych otrzymaa kapela Balicanie.

szaniec103.jpg

Organizatorami przegldu byli Stowarzyszenie Mionikw Szaca we wsppracy z Buskim Samorzdowym Centrum Kultury i Koem Gospody Wiejskich w Szacu.

Imprez zakoczya zabawa taneczna z zespoem Duex.

Wydarzenie wspfinansowane: ze rodkw Powiatu Buskiego pozyskanych przez Stowarzyszenie Mionikw Szaca, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury; ze rodkw Stowarzyszenia Mionikw Szaca oraz BSCK.
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre komentarzy.

  Komentarzy: (66)
     

-LarryOrast (2020-10-15 12:03:36)

Микроскоп Стоматологический WRAYMER MS-1500D Производство Япония. Максимальная комплектация. VARIO Фокус 200-300мм. Наклоняемые Бинокуляры 0-180° увеличение 12x Увеличение: 0.4X,0.6X,1.0X,1.6X,2.5X Full HD 1920х1080p ССD Фото / Видео камера Светодиодный LED источник света 40W-90 000 LUX

-Jameskaply (2020-09-26 08:38:44)

Доброго времени суток


RcaLzmKkbORR7MrZsJubMQ6mmZw3hZddph1NwuuRy6P5E62d1h9oy
Таким образом, инвестиционные фонды и компании, как необходимая часть инфраструктуры рынка ценных бумаг, могут способствовать стабилизации экономики Украины и выходу ее из кризиса.
Новости инвестиций и финансов.
В зависимости от способа выплаты доходов можно выделить ценные бумаги с фиксированным доходом и ценные бумаги с плавающим доходом.
С другой стороны, в условиях нестабильной экономики и инфляции долгосрочные вложения могут быть крайне невыгодны для банка.
Одним из основных инвестиционных принципов является доходность. Доходность представляет собой возможность получения инвестором определенных доходов в будущем, которые состоят из курсовой разницы и дивидендов или процентов по этим ценным бумагам.-jdikiirf (2020-09-25 18:35:13)

seo , [b]pokras7777[/b]
.

-Terrybon (2020-09-21 07:37:57)

Very interesting to read you
Good luck to you

-BernardJuisp (2020-09-21 07:37:56)

Thank you very much for the information provided
I'm very impressed

-bellepiole (2020-09-20 01:05:51)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable avatar?

-Allenzew (2020-09-13 15:23:41)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

-Joshuascoda (2020-09-10 21:51:07)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst еntirеly lаwfully?
Wе suggеst а nеw wаy оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

-JamesGrady (2020-09-06 08:38:22)

Hello. And Bye.

-azwuvarig (2020-09-05 22:18:01)

Спасидо, +

-Mrs. Omari Wintheiser (2020-09-01 20:22:11)

Unbranded

-Joshuascoda (2020-08-30 06:04:57)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl lеgitimаtе wаy?
Wе оffеring а nеw mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

-Claudechumb (2020-08-15 19:44:03)

-Mr. Ebba Ratke (2020-07-30 12:47:38)

Buckinghamshire

-Jamessit (2020-07-29 08:26:15)

Hello. And Bye.

Dodaj komentarz:
 

Trzy dni z piosenk Mirka Breguy i zespou Universe


Odslon: 2254
Data dodania: 2017-11-17 / rdo: Ponidzie.TV

Twrczoci Mirka Breguy - wspzaoyciela i lidera zespou Universe, a zarazem autora tekstw i kompozytora, bya treci jubileuszowej edycji Oglnopolskiego Turnieju Piosenki Poetyckiej w Busku-Zdroju.

XI Wieczr z pieni i poezj patriotyczn


Odslon: 1521
Data dodania: 2017-11-16 / rdo: Ponidzie.TV

"Wieczr z pieni i poezj patriotyczn" sta si ju cyklicznym witem w Busku-Zdroju. Po raz jedenasty w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikoaja Kopernika spotkano si na patriotycznym piewaniu.

Busko-Zdrj: 11 listopada - wito Niepodlegoci


Odslon: 1577
Data dodania: 2017-11-15 / rdo: Ponidzie.TV

11 listopada w Busku – Zdroju odbyy si uroczyste obchody 99. Rocznicy Odzyskania Niepodlegoci przez Polsk.

Sebastian Wyrzycki (Nida Piczw) vs. Micha Doas (Golden Team Nowy Scz)


Odslon: 1874
Data dodania: 2017-11-14 / rdo: Ponidzie.TV

Sebastian Wyrzycki (Nida Piczw) vs. Micha Doas (Golden Team Nowy Scz)

Jan Kura (Gwarek czna) vs. Oskar Ksel (Fighter Kielce)


Odslon: 881
Data dodania: 2017-11-14 / rdo: Ponidzie.TV

Jan Kura (Gwarek czna) vs. Oskar Ksel (Fighter Kielce)

Kacper Delegiewicz (KSZO Ostrowiec w) vs. Kewin Rybakowski (Tiger Tarnw)


Odslon: 779
Data dodania: 2017-11-14 / rdo: Ponidzie.TV

Kacper Delegiewicz (KSZO Ostrowiec w) vs. Kewin Rybakowski (Tiger Tarnw)

Micha Paweczyk (Ring Busko) vs. Miosz Zaucha (Tiger Tarnw)


Odslon: 755
Data dodania: 2017-11-14 / rdo: Ponidzie.TV

Micha Paweczyk (Ring Busko) vs. Miosz Zaucha (Tiger Tarnw)

Wojciech Budzya (Gwarek czna) vs. Szczepan Szmyd (Wisok Rzeszw)


Odslon: 783
Data dodania: 2017-11-14 / rdo: Ponidzie.TV

Wojciech Budzya (Gwarek czna) vs. Szczepan Szmyd (Wisok Rzeszw)

Patryk Guch (Ring Busko) vs. Tomasz Piotrowski (Golden Team Nowy Scz)


Odslon: 1006
Data dodania: 2017-11-14 / rdo: Ponidzie.TV

Patryk Guch (Ring Busko) vs. Tomasz Piotrowski (Golden Team Nowy Scz)

Kamil Lamczyk (Ring Busko) vs. Ziemowit Zgoliski (Gwarek czna)


Odslon: 1322
Data dodania: 2017-11-14 / rdo: Ponidzie.TV

Kamil Lamczyk (Ring Busko) vs. Ziemowit Zgoliski (Gwarek czna)

Daniel Surowiec (KSZO Ostrowiec w.) vs. Cerazy Leko (Olimp Lublin)


Odslon: 614
Data dodania: 2017-11-14 / rdo: Ponidzie.TV

Daniel Surowiec (KSZO Ostrowiec w.) vs. Cerazy Leko (Olimp Lublin)

Kacper Tokarz (Skalnik Winiwka) vs. Dawid Litke (Olimp Lublin)


Odslon: 790
Data dodania: 2017-11-14 / rdo: Ponidzie.TV

Kacper Tokarz (Skalnik Winiwka) vs. Dawid Litke (Olimp Lublin)

Gabriel Cerazy (Ring Busko) vs. Tsaturyan Gaik (Skalnik Winiwka)


Odslon: 616
Data dodania: 2017-11-14 / rdo: Ponidzie.TV

Gabriel Cerazy (Ring Busko) vs. Tsaturyan Gaik (Skalnik Winiwka)

HLB Buskowianka vs. Azoty II Puawy Cz. 1


Odslon: 940
Data dodania: 2017-11-13 / rdo: Ponidzie.TV

HLB Buskowianka vs. Azoty II Puawy Cz. 2


Odslon: 707
Data dodania: 2017-11-13 / rdo: Ponidzie.TV

Festyn na buskim Rynku


Odslon: 3789
Data dodania: 2017-11-04 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 4 listopada 2017 roku, w Busku-Zdroju odby si festyn pn. "Krci mnie bezpieczestwo... przez cay rok szkolny".

Wszystkich witych 2017 na Cmentarzu w. Trjcy


Odslon: 1590
Data dodania: 2017-11-03 / rdo: Ponidzie.TV

1 listopada przypada dzie Wszystkich witych. Odwiedzalimy cmentarze, by na grobach bliskich nam osb zapali znicze i postawi wizanki kwiatw.

Przyznano Stypendia dla dzieci i modziey z powiatu buskiego


Odslon: 975
Data dodania: 2017-11-03 / rdo: Ponidzie.TV

Stowarzyszenie "Razem Dzieciom" w Busku-Zdroju przyznao po raz drugi Stypendia dla dzieci i modziey szczeglnie uzdolnionych artystycznie, bd sportowo z powiatu buskiego.

Wszystkich witych 2017 na Cmentarzu B. W. Kadubka


Odslon: 1409
Data dodania: 2017-11-02 / rdo: Ponidzie.TV

Dzie Wszystkich witych obchodzony jest 1 listopada. Tego dnia Polacy odwiedzaj cmentarze, aby zostawi na grobach swoich bliskich kwiaty i zapali znicze.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Cz. 2


Odslon: 2593
Data dodania: 2017-10-28 / rdo: Ponidzie.TV

W czwartek, 26 padziernika 2017r., o w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, odbya si XXXIV Sesja Rady Miejskiej.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Cz. 3


Odslon: 1256
Data dodania: 2017-10-28 / rdo: Ponidzie.TV

W czwartek, 26 padziernika 2017r., o w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, odbya si XXXIV Sesja Rady Miejskiej.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Cz. 1


Odslon: 1210
Data dodania: 2017-10-28 / rdo: Ponidzie.TV

W czwartek, 26 padziernika 2017r., o w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, odbya si XXXIV Sesja Rady Miejskiej.

Zdemontowano pomnik Braterstwa Broni


Odslon: 3062
Data dodania: 2017-10-24 / rdo: Ponidzie.TV

21 padziernika zdemontowano pomnik Braterstwa Broni stojcy u zbiegu ul. 1 Maja 1 i al. Mickiewicza. Pomnik usytuowany zostanie w Broninie, jednak w formie zmienionej - pozwoli to na upamitnienie bohaterw polegych w bitwie pod Bronin.

III Turniej Maego Smoka w Busku-Zdroju


Odslon: 1382
Data dodania: 2017-10-24 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 21 padziernika 2017 na hali sportowej w Samorzdowym Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju, odbya si 3. edycja Turnieju Maego Smoka. Zawody zorganizowane zostay przez Buski Klub Kung-Fu "Yantai".

Oglnopolski Tydzie Kariery w buskim ZSTiO


Odslon: 1830
Data dodania: 2017-10-20 / rdo: Ponidzie.TV

Pies przewodnik wesprze mieszkank Buska-Zdroju


Odslon: 1500
Data dodania: 2017-10-20 / rdo: Ponidzie.TV

Ponad 10 lat mieszkanka naszego miasta staraa si o psa przewodnika... a wreszcie si udao. Do Pani Elbiety Twarowskiej trafia suczka labradorka.

JRG Nr 2 PSP w Ostrowcu witokrzyskim vs JRG w Skarysku-Kamiennej


Odslon: 1066
Data dodania: 2017-10-20 / rdo: Ponidzie.TV

JRG Nr 1 PSP w Kielcach vs JRG Nr 2 PSP w Kielcach


Odslon: 1085
Data dodania: 2017-10-20 / rdo: Ponidzie.TV

VI Marsz Rowej Wsteczki w Busku-Zdroju


Odslon: 1150
Data dodania: 2017-10-19 / rdo: Ponidzie.TV

'Pikna bo zdrowa' - pod takim hasem odbya si tegoroczna, szsta edycja Marszu Rowej Wsteczki w Busku-Zdroju.

Jesienne porzdki na buskim Rynku


Odslon: 697
Data dodania: 2017-10-19 / rdo:

znalezionych: 1279 na 43 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - nastpna >>>Wywietl obiekty: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Filmy w kategorii: Aktualnoci


Nowe filmy

Wr do gry