busko.tv

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 2

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.
Dodano: 2019-05-28, rdo: Ponidzie.TV
Odslon: 64899

Gwnym celem przegldu byo wyonienie najlepszego zespou weselno-biesiadnego. W konkursie uczestniczyli: Balicanie, Gabutowianki, zespoy: Test, Mega Band, Lider, Laser, Show oraz Duex. Wydarzeniu towarzyszy wystp uczniw ze Szkoy w Szacu oraz zespou Skrzyda Kruka.

szaniec068.jpg
szaniec032.jpg

Decyzj jury pierwsza nagroda oraz tytu Najlepszego Zespou Weselno-Biesiadnego oraz statuetka w postaci klucza wiolinowego powdrowaa do zespou "Duex". Drugie miejsce zaj zesp "Mega Band", a trzecie - zesp "Laser".

Nagrod publicznoci otrzyma zesp wokalny "Gabutowianki". Wyrnienie za podtrzymywanie i kultywowanie tradycji weselnych otrzymaa kapela Balicanie.

szaniec103.jpg

Organizatorami przegldu byli Stowarzyszenie Mionikw Szaca we wsppracy z Buskim Samorzdowym Centrum Kultury i Koem Gospody Wiejskich w Szacu.

Imprez zakoczya zabawa taneczna z zespoem Duex.

Wydarzenie wspfinansowane: ze rodkw Powiatu Buskiego pozyskanych przez Stowarzyszenie Mionikw Szaca, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury; ze rodkw Stowarzyszenia Mionikw Szaca oraz BSCK.
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre komentarzy.

  Komentarzy: (66)
     

-LarryOrast (2020-10-15 12:03:36)

Микроскоп Стоматологический WRAYMER MS-1500D Производство Япония. Максимальная комплектация. VARIO Фокус 200-300мм. Наклоняемые Бинокуляры 0-180° увеличение 12x Увеличение: 0.4X,0.6X,1.0X,1.6X,2.5X Full HD 1920х1080p ССD Фото / Видео камера Светодиодный LED источник света 40W-90 000 LUX

-Jameskaply (2020-09-26 08:38:44)

Доброго времени суток


RcaLzmKkbORR7MrZsJubMQ6mmZw3hZddph1NwuuRy6P5E62d1h9oy
Таким образом, инвестиционные фонды и компании, как необходимая часть инфраструктуры рынка ценных бумаг, могут способствовать стабилизации экономики Украины и выходу ее из кризиса.
Новости инвестиций и финансов.
В зависимости от способа выплаты доходов можно выделить ценные бумаги с фиксированным доходом и ценные бумаги с плавающим доходом.
С другой стороны, в условиях нестабильной экономики и инфляции долгосрочные вложения могут быть крайне невыгодны для банка.
Одним из основных инвестиционных принципов является доходность. Доходность представляет собой возможность получения инвестором определенных доходов в будущем, которые состоят из курсовой разницы и дивидендов или процентов по этим ценным бумагам.-jdikiirf (2020-09-25 18:35:13)

seo , [b]pokras7777[/b]
.

-Terrybon (2020-09-21 07:37:57)

Very interesting to read you
Good luck to you

-BernardJuisp (2020-09-21 07:37:56)

Thank you very much for the information provided
I'm very impressed

-bellepiole (2020-09-20 01:05:51)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable avatar?

-Allenzew (2020-09-13 15:23:41)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

-Joshuascoda (2020-09-10 21:51:07)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst еntirеly lаwfully?
Wе suggеst а nеw wаy оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

-JamesGrady (2020-09-06 08:38:22)

Hello. And Bye.

-azwuvarig (2020-09-05 22:18:01)

Спасидо, +

-Mrs. Omari Wintheiser (2020-09-01 20:22:11)

Unbranded

-Joshuascoda (2020-08-30 06:04:57)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl lеgitimаtе wаy?
Wе оffеring а nеw mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

-Claudechumb (2020-08-15 19:44:03)

-Mr. Ebba Ratke (2020-07-30 12:47:38)

Buckinghamshire

-Jamessit (2020-07-29 08:26:15)

Hello. And Bye.

Dodaj komentarz:
 

HLB Buskowianka vs AZS Politechnika witokrzyska


Odslon: 2088
Data dodania: 2017-10-16 / rdo: Ponidzie.TV

Z Podwrka na Stadion o Puchar Tymbarku


Odslon: 1496
Data dodania: 2017-10-13 / rdo: Ponidzie.TV

W pitek, 13 padziernika 2017 roku w Busku-Zdroju rozegrano powiatowe eliminacje do Turnieju "Z Podwrka na Stadion o Puchar Tymbarku".

Konkurs barmaski w ZSTiO


Odslon: 1963
Data dodania: 2017-10-10 / rdo: Ponidzie.TV

W czwartek, 5 padziernika w sali klubu "Kalejdoskop" w hotelu "Soneczny Zdrj", odby si konkurs barmaski dla adeptw tej profesji.

Buskie Przedszkole ju dziaa


Odslon: 1223
Data dodania: 2017-10-09 / rdo: Ponidzie.TV

W rod, 4 padziernika 2017 r. w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Busku-Zdroju odbyo si uroczyste otwarcie nowo dobudowanego skrzyda budynku.

Zasn w sklepie z alkoholami. Gdy si obudzi zacz degustacj...


Odslon: 1796
Data dodania: 2017-10-06 / rdo: ponidzie.tv

W jednym z pawilonw handlowych na terenie Buska-Zdroju wczy si alarm. Ma miejsce przyjechali pracownicy ochrony, kierownik sklepu oraz policyjny patrol. Wszyscy razem weszli do rodka, aby sprawdzi co uruchomio alarm. Po wejciu do sklepu, policjanci zauwayli siedzcego na klatce schodowej 40–letniego mczyzn.

Gala w 'Imosowej pecynie'


Odslon: 2482
Data dodania: 2017-09-30 / rdo: Ponidzie.TV

W 'Imosowej pecynie' odbya si inauguracja nowego roku akademickiego w Akademii (nieformalnego) "Zwizku Polskich Obranikw Chomtystw i Portkistw".

XV Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby


Odslon: 1072
Data dodania: 2017-09-29 / rdo: Ponidzie.TV

W pitek, 29 wrzenia w Sanatorium Marconi w Busku-Zdroju odby si XV Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby.

VII Buskie Warsztaty Gospel - Cz 1


Odslon: 1883
Data dodania: 2017-09-25 / rdo: Ponidzie.TV

W dniach 23 i 24 wrzenia 2017 roku odbya si VII edycja Buskich Warsztatw Gospel. Liderem by Peter Francis z Wielkiej Brytanii.

VII Buskie Warsztaty Gospel - Cz 2


Odslon: 859
Data dodania: 2017-09-25 / rdo: Ponidzie.TV

W dniach 23 i 24 wrzenia 2017 roku odbya si VII edycja Buskich Warsztatw Gospel. Liderem by Peter Francis z Wielkiej Brytanii.

VII Buskie Warsztaty Gospel - Cz 3


Odslon: 766
Data dodania: 2017-09-25 / rdo: Ponidzie.TV

W dniach 23 i 24 wrzenia 2017 roku odbya si VII edycja Buskich Warsztatw Gospel. Liderem by Peter Francis z Wielkiej Brytanii.

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Cz. 1


Odslon: 3612
Data dodania: 2017-09-18 / rdo: Ponidzie.TV

W czwartek, 14 wrzenia, w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju odbya si XXXII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Cz. 2


Odslon: 1537
Data dodania: 2017-09-18 / rdo: Ponidzie.TV

W czwartek, 14 wrzenia, w sali konferencyjnej Urzdu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju odbya si XXXII Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

XXX Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - Cz.2


Odslon: 2743
Data dodania: 2017-09-16 / rdo: Ponidzie.TV

W rod, 13 wrzenia 2017 roku odbya si XXX Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju.

XXX Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju - Cz.1


Odslon: 1469
Data dodania: 2017-09-15 / rdo: Ponidzie.TV

W rod, 13 wrzenia 2017 roku odbya si XXX Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju.

MIDZYNARODOWY SALON PRZEMYSU OBRONNEGO


Odslon: 1713
Data dodania: 2017-09-13 / rdo: Ponidzie.TV

Busczanin Mariusz Kolankowski Prezes Mesko na 25. Midzynarodowym Salonie Przemysu Obronnego podpisa 3 wane umowy. Od 25 lat coraz wikszym zainteresowaniem wiatowej brany obronnej cieszy si Midzynarodowy Salon Przemysu Obronnego w Polsce.

wito Plonw powiatu kazimierskiego


Odslon: 3683
Data dodania: 2017-09-02 / rdo: Ponidzie.TV

Tegoroczne kazimierskie Doynki Powiatowe 2017, odbyy si niedzielnym popoudniem w Rogowie, w gminie Opatowiec.

Doynki Powiatowo - Gminne Piczw 2017


Odslon: 3792
Data dodania: 2017-08-31 / rdo: Ponidzie.TV

Wspaniaa, radosna atmosfera dzikczynienia za zebrane plony oraz pikna pogoda sprawiy, e tegoroczne Doynki Powiatowo - Gminne uday si znakomicie. Tym razem impreza odbya si w Piczowie, a gospodarze tej gminy byli wsporganizatorami uroczystoci.

Podpisanie umowy na inwestycje edukacyjne za 15 mln z


Odslon: 5176
Data dodania: 2017-08-11 / rdo: Ponidzie.TV

W Busku-Zdroju podpisano umowy na inwestycje edukacyjne na kwot ponad 15 mln z. W ramach inwestycji wybudowana zostanie m.in. trzykondygnacyjna szkoa, bdca siedzib Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych.

I Piknik Historyczny


Odslon: 4122
Data dodania: 2017-08-07 / rdo: Ponidzie.TV

W niedziel 6 sierpnia podczas I Pikniku Historycznego zorganizowanego w Busku-Zdroju przez Buskie Stowarzyszenie 'PRO MEMORIA', mielimy okazje zobaczy ciekawe inscenizacje historyczne z czasw II Wojny wiatowej.

Wilica znw miastem - brefing prasowy


Odslon: 1893
Data dodania: 2017-08-04 / rdo: Ponidzie.TV

3 sierpnia na rynku w Wilicy odby si briefing prasowy zorganizowany przez Posa Krzysztofa Lipca z okazji decyzji o przywrceniu Wilicy praw miejskich. Zapraszamy do obejrzenia penej relacji z konferencji.

Skrzyowanie ulic Myskiej i Kusociskiego - zmiana oznakowania


Odslon: 2478
Data dodania: 2017-07-31 / rdo:

Na skrzyowaniu ulic Myskiej i Kusociskiego nastpia zmiana oznakowania. Wie si to ze zmian pierwszestwa - teraz jadcy ul. Mysk musz si zatrzyma i ustpi pierwszestwa kierowcom jadcym ul. Kusociskiego.

Fina akcji charytatywnej dla Gabrysi


Odslon: 2723
Data dodania: 2017-07-31 / rdo:

W czwartek 27 lipca br. zakoczya si zbirka nakrtek i pienikw w zwizku z akcj charytatywn prowadzon na rzecz chorej na guza mzgu Gabrysi Kowalskiej z Kielc, w ktr zaangaowa si Pose Micha Cielak.

Wystawa 'Miednoje - policyjny Katy'


Odslon: 1723
Data dodania: 2017-07-27 / rdo:

Miednoje - policyjny Katy" to tytu wystawy Instytutu Pamici Narodowej, ktr od dzi do wtorku mona oglda na Alei Mickiewicza w Busku-Zdroju przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji. Tablice wspominajce ofiary Zbrodni Katyskiej. Wystawa zostaa przygotowana w zwizku z 73. rocznic Zbrodni Katyskiej.

Powiatowe obchody wita Policji w Busku-Zdroju


Odslon: 1801
Data dodania: 2017-07-26 / rdo:

Policjanci z buskiej jednostki obchodzili wito Policji. W trakcie dzisiejszych uroczystoci 45 policjantw otrzymao nominacje na wysze stopnie. Wraz z policjantami w uroczystociach udzia wzili przedstawiciele wadz samorzdowych z terenu powiatu buskiego, suby mundurowe oraz zaproszeni gocie.

Poar kamienicy na buskim Rynku


Odslon: 6419
Data dodania: 2017-07-10 / rdo: Ponidzie.TV

W poniedziaek, 10 lipca w Busku-Zdroju doszo do poaru kamienicy. Przejazd przez Rynek zablokowany! Policjanci kieruj ruchem.

X Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona 'Niechaj Zabrzmi Bukowina'


Odslon: 1619
Data dodania: 2017-07-07 / rdo: Ponidzie.TV

Za nami X edycja Oglnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona "Niechaj zabrzmi Bukowina". Zesp Bez Haasu z Kdzierzyna-Kola otrzyma nagrod gwn Festiwalu Grand Prix.

Konferencja prasowa Stowarzyszenia Mode Busko STOP Wyburzaniu BSCK


Odslon: 2129
Data dodania: 2017-07-07 / rdo: Ponidzie.TV

W pitek, 7 lipca w samo poudnie, Stowarzyszenia Mode Busko zorganizowao konferencj prasow dotyczc rozbudowy Buskiego Samorzdowego Centrum Kultury.

XXX Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Cz. 1


Odslon: 3538
Data dodania: 2017-06-30 / rdo: Ponidzie.TV

XXX Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Cz. 2


Odslon: 1555
Data dodania: 2017-06-30 / rdo: Ponidzie.TV

Uchway, informacje i komunikaty

XXX Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju - Cz. 3


Odslon: 2583
Data dodania: 2017-06-30 / rdo: Ponidzie.TV

Odpowiedzi na interpelacje, sprawy rne i wolne wnioski.

znalezionych: 1279 na 43 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - nastpna >>>Wywietl obiekty: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Filmy w kategorii: Aktualnoci


Nowe filmy

Wr do gry