busko.tv

Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych - Cz 2

W niedziel, 12 maja 2019 roku w Szacu, koo Buska-Zdroju, odby si Powiatowy Przegld Kapel Biesiadnych i Weselnych.
Dodano: 2019-05-28, rdo: Ponidzie.TV
Odslon: 64895

Gwnym celem przegldu byo wyonienie najlepszego zespou weselno-biesiadnego. W konkursie uczestniczyli: Balicanie, Gabutowianki, zespoy: Test, Mega Band, Lider, Laser, Show oraz Duex. Wydarzeniu towarzyszy wystp uczniw ze Szkoy w Szacu oraz zespou Skrzyda Kruka.

szaniec068.jpg
szaniec032.jpg

Decyzj jury pierwsza nagroda oraz tytu Najlepszego Zespou Weselno-Biesiadnego oraz statuetka w postaci klucza wiolinowego powdrowaa do zespou "Duex". Drugie miejsce zaj zesp "Mega Band", a trzecie - zesp "Laser".

Nagrod publicznoci otrzyma zesp wokalny "Gabutowianki". Wyrnienie za podtrzymywanie i kultywowanie tradycji weselnych otrzymaa kapela Balicanie.

szaniec103.jpg

Organizatorami przegldu byli Stowarzyszenie Mionikw Szaca we wsppracy z Buskim Samorzdowym Centrum Kultury i Koem Gospody Wiejskich w Szacu.

Imprez zakoczya zabawa taneczna z zespoem Duex.

Wydarzenie wspfinansowane: ze rodkw Powiatu Buskiego pozyskanych przez Stowarzyszenie Mionikw Szaca, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury; ze rodkw Stowarzyszenia Mionikw Szaca oraz BSCK.
Uwaga: Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre komentarzy.

  Komentarzy: (66)
     

-LarryOrast (2020-10-15 12:03:36)

Микроскоп Стоматологический WRAYMER MS-1500D Производство Япония. Максимальная комплектация. VARIO Фокус 200-300мм. Наклоняемые Бинокуляры 0-180° увеличение 12x Увеличение: 0.4X,0.6X,1.0X,1.6X,2.5X Full HD 1920х1080p ССD Фото / Видео камера Светодиодный LED источник света 40W-90 000 LUX

-Jameskaply (2020-09-26 08:38:44)

Доброго времени суток


RcaLzmKkbORR7MrZsJubMQ6mmZw3hZddph1NwuuRy6P5E62d1h9oy
Таким образом, инвестиционные фонды и компании, как необходимая часть инфраструктуры рынка ценных бумаг, могут способствовать стабилизации экономики Украины и выходу ее из кризиса.
Новости инвестиций и финансов.
В зависимости от способа выплаты доходов можно выделить ценные бумаги с фиксированным доходом и ценные бумаги с плавающим доходом.
С другой стороны, в условиях нестабильной экономики и инфляции долгосрочные вложения могут быть крайне невыгодны для банка.
Одним из основных инвестиционных принципов является доходность. Доходность представляет собой возможность получения инвестором определенных доходов в будущем, которые состоят из курсовой разницы и дивидендов или процентов по этим ценным бумагам.-jdikiirf (2020-09-25 18:35:13)

seo , [b]pokras7777[/b]
.

-Terrybon (2020-09-21 07:37:57)

Very interesting to read you
Good luck to you

-BernardJuisp (2020-09-21 07:37:56)

Thank you very much for the information provided
I'm very impressed

-bellepiole (2020-09-20 01:05:51)

Hello i am new user and i would to ask you, How to disable avatar?

-Allenzew (2020-09-13 15:23:41)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

-Joshuascoda (2020-09-10 21:51:07)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst еntirеly lаwfully?
Wе suggеst а nеw wаy оf sеnding lеttеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693

-JamesGrady (2020-09-06 08:38:22)

Hello. And Bye.

-azwuvarig (2020-09-05 22:18:01)

Спасидо, +

-Mrs. Omari Wintheiser (2020-09-01 20:22:11)

Unbranded

-Joshuascoda (2020-08-30 06:04:57)

Gооd dаy! ponidzie.tv

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd businеss prоpоsаl lеgitimаtе wаy?
Wе оffеring а nеw mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

-Claudechumb (2020-08-15 19:44:03)

-Mr. Ebba Ratke (2020-07-30 12:47:38)

Buckinghamshire

-Jamessit (2020-07-29 08:26:15)

Hello. And Bye.

Dodaj komentarz:
 

Sesja Rady Miejskiej w Piczowie - 28.11.2012


Odslon: 5471
Data dodania: 2012-11-29 / rdo: ponidzie.TV

Podczas sesji Rady Miejskiej w Piczowie, ktra odbya si 28 listopada w sali teatralnej Piczowskiego Samorzdowego Centrum Kultury, rozgorzaa dyskusja nad uchwa w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania ciekw.

miertelny wypadek w Mikuowicach


Odslon: 11600
Data dodania: 2012-11-30 / rdo: ponidzie.TV

29 listopada przed godzin 17 na drodze krajowej nr 73 w miejscowoci Mikuowice doszo do miertelnego wypadku. Samochd ciarowy Renault Premium z naczep, na lskich tablicach, zderzy si z samochodem osobowym Daewoo Espero na kazimierskich numerach rejestracyjnych.

Moto Party PONIDZIE 2012 - Dzie II - Jdrzejw


Odslon: 5751
Data dodania: 2012-09-10 / rdo: Ponidzie.tv

W Jdrzejowie zlotowiczw powitali przedstawiciele wadz miasta. Po chwili odpoczynku i posileniu si pyszn grochwk, motocyklici mieli okazj podziwia wspaniae pokazy akrobacji rowerowych.

Nagrodzeni za dugoletni sub


Odslon: 8467
Data dodania: 2012-11-26 / rdo: www.milartstudio.pl

Pracownicy Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Busku-Zdroju 23 listopada obchodzili Dzie Pracownika Socjalnego. Z tej te okazji 21 osb otrzymao z rk wojewody witokrzyskiego Boentyny Paki Koruby odznaczenia „Za dugoletni sub”, ktre przyznano na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody.

33. Piesza Pielgrzymka Kielecka na Jasn Gr


Odslon: 15665
Data dodania: 2014-08-06 / rdo: Ponidzie.TV

W rod, 6 sierpnia 2014 r. w godzinach porannych z Wilicy wyruszya XXXIII Piesza Pielgrzymka Kielecka na Jasn Gr.

'Najpikniejszy wieniec doynkowy 2014' i 'Pikna i bezpieczna zagroda' w Busku-Zdroju


Odslon: 10449
Data dodania: 2014-09-17 / rdo: Ponidzie.TV

Podczas odbywajcej si 5 wrzenia br. sesji Rady Powiatu przed czci robocz posiedzenia ogoszone zostay wyniki prac powiatowej komisji konkursowej w sprawie wyonienia zwycizcw w konkursach "Pikna i bezpieczna zagroda - przyjazna rodowisku" i "Najpikniejszy wieniec doynkowy".

Puchar Starosty Buskiego dla sportowcw


Odslon: 7006
Data dodania: 2014-09-17 / rdo: Ponidzie.TV

Podczas odbywajcej si 5 wrzenia br. sesji Rady Powiatu przed czci robocz posiedzenia ogoszone zostay wyniki prac powiatowej komisji konkursowej w sprawie wyonienia zwycizcw w konkursach "Pikna i bezpieczna zagroda - przyjazna rodowisku" i "Najpikniejszy wieniec doynkowy".

II Otwarte Gwardyjskie Mistrzostwa Polski w Boksie- Finay: J.Kapaka-B.Surowiec


Odslon: 3937
Data dodania: 2012-09-23 / rdo: Ponidzie.TV

Finay II Otwartych Gwardyjskich Mistrzostw Polski w Boksie Busko-Zdrj 2012 (21-23 wrzenia 2012). Waga 81kg Jakub Kapaka Ring Busko-Zdrj - Baej Surowiec KSZO Ostrowiec 0:3

Oglnopolskie Zawody w Pywaniu o Puchar Rycerza Kmity


Odslon: 7594
Data dodania: 2014-03-21 / rdo: Ponidzie.TV

Oglnopolskie Zawody w Pywaniu o Puchar Rycerza Kmity to rozpoznawalna i ceniona w caym kraju modzieowa impreza pywacka. IX Edycja Zawodw odbdzie si w dniach 21-23 marca 2014r. w Orodku Sportowo Rekreacyjnym , ul. Kolejowa 15 a w Zabierzowie k. Krakowa.

Komendant buskiej jednostki Policji przechodzi na emerytur


Odslon: 7590
Data dodania: 2015-01-08 / rdo: Ponidzie.TV

Od 2 stycznia 2015 r. witokrzyski Komendant Wojewdzki Policji w Kielcach nadinsp. Jarosaw Szymczyk powierzy obowizki Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju dotychczasowemu zastpcy komendanta nadkom. Grzegorzowi Majsakowi.

Nowy radiowz dla buskiej jednostki Policji


Odslon: 3336
Data dodania: 2015-07-20 / rdo: Ponidzie.TV

We wtorkowe popoudnie, policjanci z buskiej jednostki otrzymali nowy nieoznakowany radiowz - marki Opel.

HADES: SACHEM ostatni wdz Czarnych Ww


Odslon: 3980
Data dodania: 2017-04-14 / rdo:

Zesp teatralny BSCK HADES, w zwizku z rocznic Sienkiewiczowsk i 1050 – leciem przyjcia Chrztu przez nasz nard wystawi spektakl pt. "Sachem, Ostatni Wdz Czarnych Wy".

Konferencja Prasowa Zarzdu Okrgowego Prawa i Sprawiedliwoci


Odslon: 2368
Data dodania: 2017-05-20 / rdo: Ponidzie.TV

W sobot, 20 maja w Busku-Zdroju, odbya si konferencja prasowa z udziaem Zarzdu Okrgowego Prawa i Sprawiedliwoci.

Motocyklowy Rajd Krajoznawczo-Historyczny 'Ponidzie 2017'


Odslon: 10657
Data dodania: 2017-06-03 / rdo: Ponidzie.TV

7 edycja Rajdu Krajoznawczo Historycznego motocykli cikich, zabytkowych i klasycznych 'Ponidzie 2017'. Busko-Zdrj - Gacki - Dziaoszyce. Dzie 1.

Buskowianin Roku 2010: Zobacz sylwetki nominiowanych - Piotr Kaleta


Odslon: 11888
Data dodania: 2011-03-26 / rdo: ponidzie.tv

Piotr Kaleta - wybitny fotograf, czonek Zwizku Polskich Artystw Fotografikw. Zajmuje si fotografi artystyczn, reportaow oraz filmem. Przez wiele lat pracowa jako instruktor w Domu Kultury w Busku-Zdroju.

Buskowianin Roku 2010: Zobacz sylwetki nominiowanych - Leszek Gadawski


Odslon: 6408
Data dodania: 2011-03-25 / rdo: ponidzie.tv

Leszek Gadawski - prezes Towarzystwa Mionikw Buska – Zdroju, czonek Zarzdu Stowarzyszenia Regionalistw Wojewdztwa witokrzyskiego.

Buskowianin Roku 2010: Zobacz sylwetki nominiowanych - Andrzej Smulczyski


Odslon: 7958
Data dodania: 2011-03-25 / rdo: ponidzie.tv

Andrzej Smulczyski - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zainicjowa zaoenie Stowarzyszenia „Razem dzieciom", jest inspiratorem wielu dziaa i programw z wielkim powodzeniem realizowanych w naszym regionie m.in. Program Wsparcia Dziecka i Rodziny na lata 2006-2011, Program Dziaa na Rzecz Osb Niepenosprawnych na lata 2007-2011; projekt: Nowy Zawd - Nowy Start.

'Opowie o moim Busku' - opowiada Burmistrz Piotr Wsowicz


Odslon: 10812
Data dodania: 2010-10-30 / rdo: www.busko.tv

Znakomite wyniki testw maszyn firmy DEXWAL do rozsiewania nawozw!


Odslon: 19930
Data dodania: 2012-07-20 / rdo: Ponidzie.TV

W poniedziaek 16.07.2012r. na terenie 1 ha - orodka bada maszyn rolniczych firmy Dexwal , wiodcego producenta na polskim rynku maszyn rolniczych oraz maszyn komunalnych odbya si prezentacja skutecznoci wysiewu, oraz zasadnoci wyboru maszyn firmy DEXWAL do rozsiewu nawozu AgroSulCa

Wojewdzki Turniej Piosenki Satyrycznej i Lirycznej 2012 - fragmenty


Odslon: 12268
Data dodania: 2012-04-05 / rdo: ponidzie.TV

Wojciech Mynarski: Najmilej bd wspomina t pen sal i gorce reakcje publicznoci w Busku… Cao filmu dostpna na DVD.

Piotr Wsowicz dzikuje Mieszkacom Miasta i Gminy Busko-Zdrj.


Odslon: 6568
Data dodania: 2010-11-23 / rdo: ponidzie.tv

Czy kamstwem mona wygra?


Odslon: 15385
Data dodania: 2010-11-24 / rdo: ponidzie.tv

Koncert legendy rocka - TSA w Busku


Odslon: 11391
Data dodania: 2011-03-17 / rdo: ponidzie.tv

Dawk mocnego rocka otrzymali fani kultowego zespou pocztku lat 80-tych XX wieku - TSA - podczas koncertu jaki odby si w buskiej hali PMOS.

Dzieci z Domu Dziecka w Kazimierzy Wielkiej w Lodziarni Dolce Vita


Odslon: 8056
Data dodania: 2011-04-02 / rdo: ponidzie.tv

Od kilku lat lodziarnia Dolce Vita w okresie letnich wakacji, wsplnie z gospodarzami miasta, zaprasza na sodki poczstunek modzie uczestniczc w programie polsko-ukraiskiej midzynarodowej wymiany. W tym roku gomi Dolce Vita byy dzieci z Domu Dziecka w Kazimierzy Wielkiej wraz z grup opiekunw wolontariuszy.

wita Wielkanocne 2011: Koci p.w. Niepokalanego Poczcia NMP


Odslon: 7728
Data dodania: 2011-04-24 / rdo: ponidzie.tv

W Wielk Sobot wierni kocioa katolickiego gromadzili si na tradycyjnym wiceniu pokarmw.

Buski ZOZ bdzie mia nowego dyrektora?


Odslon: 10729
Data dodania: 2011-05-10 / rdo: ponidzie.tv

Rada Spoeczna dziaajca przy ZOZ w Busku-Zdroju wyrazia pozytywn opinie w sprawie wniosku Starosty buskiego Jerzego Kolarza o odwoanie Dyrektora szpitala Ryszarda Skrzypka. W chwili obecnej trwa posiedzenie Zarzdu Powiatu w sprawie formalnego odwoania ze stanowiska Kierownika lecznicy.

Czy buska Spdzielnia Mieszkaniowa to prywatny folwark?


Odslon: 12347
Data dodania: 2011-07-20 / rdo: ponidzie.tv

Wraca temat podzielnikw i rozlicze za ciepo. Na zaproszenie mieszkacw jednego z blokw na os.Puaskiego, w maju bylimy z kamerami podczas odczytu podzielnikw. Zastalimy tam wielu mieszkacw rozgoryczonych postpowaniem wadz i pracownikw buskiej Spdzielni Mieszkaniowej wobec nich.

XXX Jubileuszowa Kielecka Piesza Pielgrzymka na Jasn Gr.


Odslon: 6816
Data dodania: 2011-08-06 / rdo: ponidzie.tv

To ju po raz trzydziesty z Wilicy wyruszya pielgrzymka Diecezji Kieleckiej na Jasn Gr. Jej inicjatorem i prowadzcym przez dwadziecia lat by .p. biskup pomocniczy Diecezji Kieleckiej Mieczysaw Jaworski.

Moto Party PONIDZIE 2012 - Dzie II - przejazd Jdrzejw-Piczw.


Odslon: 5266
Data dodania: 2012-09-10 / rdo: Ponidzie.tv

Paradzie motocyklowej na trasie Piczw–Jdrzejw-Piczw przeszkodzi ulewny deszcz, nie wszystkie motocykle wyjechay na parad ale i tak ponad kolumna ponad setki motocykli robia ogromne wraenie.

Puchar Polski w pice botnej w Botnowoli - cz 1. mecz finaowy


Odslon: 4059
Data dodania: 2013-07-04 / rdo: Ponidzie.TV

W minion niedziel w Botnowoli sze druyn z caego kraju walczyo o Puchar Polski w pice botnej. Jego zdobywc okazaa si druyna RKS Rakovia Gepard Rakwek, ktra w finale pokonaa debiutantw z Brzostkowa 1:0.

znalezionych: 1273 na 43 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - nastpna >>>Wywietl obiekty: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Filmy w kategorii: Aktualnoci


Nowe filmy

Wr do gry